MENU

Rady pre Vás

Ešte ste nerobili prieskum?
Chcete vedieť viac o prieskume?
Viete v čom Vám prieskum pomôže?
Radi Vám pomôžeme.

Pripravujeme pre Vás praktické informácie, články, workshopy.

Nechajte nám Váš email a my sa s Vami podelíme o informácie:

Váš email:
Antispam:
                    

Staff DNA – jedinečný nástroj merania organizácie a spokojnosti zamestnancov

Staff DNA je jedinečný nástroj, ktorý sa pozerá nielen na spokojnosť zamestnancov, ale meria všetky vplyvy organizácie na spokojnosť, zaangažovanosť a emočné väzby zamestnancov. Rieši vzťah medzi faktormi organizácie, kvantifikuje podiel lojálnych a zaangažovaných zamestnancov, analyzuje spokojnosť zamestnancov, identifikuje nosnú cieľovú skupinu zamestnancov pre jednotlivé benefity.

Aké sú základné kroky budovania atraktívneho zamestnávateľa?

1. krokom je zhodnotenie aktuálneho stavu. „Prečo by chceli kvalitní ľudia u vás pracovať?“ Alebo naopak: „Čo je dôvodom, že u vás nemajú záujem pracovať?“ Čo ponúka konkurencia? Ako vás vnímajú vaši zamestnanci a ako zákazníci?

Čo znamená Employer branding?

Employer branding predstavuje proces ako pritiahnuť kvalitných zamestnancov a talenty vďaka budovaniu značky. Hlavným cieľom je prilákať kvalitnú pracovnú silu a tie najlepšie talenty presvedčiť, aby zostali.

Ako merať spokojnosť zákazníkov pri službách?

Spokojnosť zákazníka je pri službách dôležitejšia ako akákoľvek reklama. Ako správne merať spokojnosť zákazníkov? Prieskum spokojnosti zákazníkov dokáže odhaliť skryté bariéry.

7 najčastejších chýb pri prieskume trhu

Realizácia každého prieskumu trhu má svoje pravidlá a ak sa v priebehu prieskumu podcenia, výsledky môžu byť skreslené alebo zavádzajúce. Prieskum trhu, ktorý má slúžiť ako podklad pre stratégiu obchodu, marketingu, inovácie alebo zvýšenie lojality zákazníkov.

V čom Vám Mystery shopping pomôže?

Mystery shopping je neoceniteľný nástroj, ktorý pomáha hodnotiť úroveň starostlivosti vašich zamestnancov o vašich zákazníkov, čo má prvoradý vplyv na zvýšenie tržieb a lojality zákazníkov. Slúži ako súčasť hodnotenia zamestnancov alebo obchodných partnerov.

Prieskum spokojnosti zamestnancov

Našim prieskumom spokojnosti zamestnancov Vám ponúkame odhaliť skryté postoje, pozitívne aj negatívne interpersonálne vzťahy, lojalitu, motiváciu a celkovú spokojnosť vašich zamestnancov. Pri prieskume realizujeme aj Focus Groups a využívame viaceré projektové techniky

Marketingový audit

Marketingový audit. Zanalyzuje Váš východiskový bod a pomôžeme Vám nastaviť Vašu obchodnú a marketingovú stratégiu, ktorá bude úspešná. Navrhneme Vám najvhodnejšiu formu komunikácie a reklamy s dôrazom na konkrétnu cieľovú skupinu, persónu a potrebný rozpočet.

Focus Groups pomôžu odhaliť skryté tajomstvá

Diskusie v malej skupine dokážu odhaliť skryté tajomstvá. Skúsený moderátor vtiahne všetkých respondentov do diskusie, respondenti dokážu odbúrať svoje obavy a predsudky a spontánne reagovať na rôzne otázky

Ako si stanoviť cieľ predaja?

Predstavte si, že plánujete dovoz a distribúciu nejakého produktu alebo jeho výrobu. Alebo plánujete priniesť na trh novú službu. Ako si naplánujete aký objem predáte? Tipnete si? Zariskujete? Alebo si zistíte informácie?

Zavádzate nový produktu, službu, start-up?

Základom nových produktov sú ich budúci zákazníci. Ak prídete na trh s produktom, ktorý im nepokryje ich potreby, priania a najmä očakávania, produkt nekúpia.

Prieskum trhu základ celého biznisu

Prieskum trhu by nemal byť výsadou len veľkých nadnárodných firiem, ale mal by byť základom obchodnej a marketingovej stratégie každej firmy. Nezáleží na tom, či firma niečo vyrába alebo predáva tovar či služby.

MENU