MENU

Rady pre Vás

Ešte ste nerobili prieskum?
Chcete vedieť viac o prieskume?
Viete v čom Vám prieskum pomôže?
Radi Vám pomôžeme.

Pripravujeme pre Vás praktické informácie, články, workshopy.

Nechajte nám Váš email a my sa s Vami podelíme o informácie:

Váš email:
Antispam:
                    

Čo vplýva na spokojnosť zamestnancov? Pár informácií z našich prieskumov.

Pri našich zamestnaneckých prieskumoch spokojnosti / engagementu kladieme dôraz na koreláciu jednotlivých vzťahov medzi dátami z jednotlivých otázok. Cieľom je odhaliť príčiny, nielen popis existujúceho stavu.  Každá firma a pracovné prostredie je iné a preto analýzu dát robíme vždy individuálne.
Pozreli sme sa na pár posledných prieskumov. Chceli sme vedieť, či existujú spoločné hodnoty, ktoré ovplyvňujú spokojnosť zamestnanca.

Employer branding – alebo ako pritiahnuť kvalitných zamestnancov a talenty vďaka budovaniu značky.

Budovanie značky pomáha predávať. Množstvo firiem si dnes uvedomuje, že budovanie  značky, imagu, kvality a dôvery v očiach zákazníkov je neoddeliteľnou súčasťou obchodno-marketingovej stratégie každej firmy. Čím je značka známejšia a pozitívnejšie hodnotená medzi zákazníkmi, tým je väčší predpoklad, že budú zákazníci motivovaní kupovať danú značku a budovať si k nej lojalitu. Budovanie mena spoločnosti ako zamestnávateľa pomáha získavať kvalitnú pracovnú silu.

Dokáže dnešný Objaviteľ pracovať vo firme Vládcu?

Neustále sa hovorí o o tom ako ťažko je dnes získať mladého človeka do pracovného pomeru a ešte ťažšie ho udržať. Skúsme sa na tento problém pozrieť očami Junga a jeho archetypov. Na jednej strane je dnešný objaviteľ. Druhý protipól je vládca. Myslíte si, že dnešný objaviteľ bude ochotní pracovať v spoločnosti so systémom vládca? Archetypy ale neovplyvňujú len značku, ale aj celé firemné prostredie, ktoré sa dnes spája aj Employee brandingom a atraktivitou zamestnávateľa, čiže Employer Brandingom.

Staff DNA – jedinečný nástroj merania organizácie a spokojnosti zamestnancov

Staff DNA je jedinečný nástroj, ktorý sa pozerá nielen na spokojnosť zamestnancov, ale meria všetky vplyvy organizácie na spokojnosť, zaangažovanosť a emočné väzby zamestnancov. Rieši vzťah medzi faktormi organizácie, kvantifikuje podiel lojálnych a zaangažovaných zamestnancov, analyzuje spokojnosť zamestnancov, identifikuje nosnú cieľovú skupinu zamestnancov pre jednotlivé benefity.

Aké sú základné kroky budovania atraktívneho zamestnávateľa?

1. krokom je zhodnotenie aktuálneho stavu. „Prečo by chceli kvalitní ľudia u vás pracovať?“ Alebo naopak: „Čo je dôvodom, že u vás nemajú záujem pracovať?“ Čo ponúka konkurencia? Ako vás vnímajú vaši zamestnanci a ako zákazníci?

Čo znamená Employer branding?

Employer branding predstavuje proces ako pritiahnuť kvalitných zamestnancov a talenty vďaka budovaniu značky. Hlavným cieľom je prilákať kvalitnú pracovnú silu a tie najlepšie talenty presvedčiť, aby zostali.

Ako merať spokojnosť zákazníkov pri službách?

Spokojnosť zákazníka je pri službách dôležitejšia ako akákoľvek reklama. Ako správne merať spokojnosť zákazníkov? Prieskum spokojnosti zákazníkov dokáže odhaliť skryté bariéry.

7 najčastejších chýb pri prieskume trhu

Realizácia každého prieskumu trhu má svoje pravidlá a ak sa v priebehu prieskumu podcenia, výsledky môžu byť skreslené alebo zavádzajúce. Prieskum trhu, ktorý má slúžiť ako podklad pre stratégiu obchodu, marketingu, inovácie alebo zvýšenie lojality zákazníkov.

V čom Vám Mystery shopping pomôže?

Mystery shopping je neoceniteľný nástroj, ktorý pomáha hodnotiť úroveň starostlivosti vašich zamestnancov o vašich zákazníkov, čo má prvoradý vplyv na zvýšenie tržieb a lojality zákazníkov. Slúži ako súčasť hodnotenia zamestnancov alebo obchodných partnerov.

Prieskum spokojnosti zamestnancov

Našim prieskumom spokojnosti zamestnancov Vám ponúkame odhaliť skryté postoje, pozitívne aj negatívne interpersonálne vzťahy, lojalitu, motiváciu a celkovú spokojnosť vašich zamestnancov. Pri prieskume realizujeme aj Focus Groups a využívame viaceré projektové techniky
MENU