MENU

Prieskum spokojnosti zamestnancov

Spokojnosť zamestnancov je kľúčovým faktorom úspechu. Spokojný zamestnanec vytvára pre firmu omnoho vyššie hodnoty a zisky ako tí nespokojní zamestnanci.  Viac mu záleží na svojom mieste a preto sa usiluje neustále sa zlepšovať, je lojálny a stotožnený s identitou firmy.

V situácii, že zamestnanec zároveň komunikuje so zákazníkmi, je jeho spokojnosť pre firmu ešte kľúčovejšia, nakoľko má priamy vplyv na obraty prostredníctvom  pocitov, ktoré vyvolá v  zákazníkoch.

Každý zamestnanec má však iné priority, potreby a preto je aj jeho spokojnosť subjektívna, založená na súbore podmienok či benefitov, ktoré sú dôležité práve preňho.

Hlavnou motiváciou je síce výška platu, ale určite nie jedinou.

Plat zohráva kľúčovú rolu pri nábore zamestnancov. Pre udržanie, lojalitu a spokojnosť zamestnancov  sú však často dôležitejšie celkové firemné prostredie, medziľudské vzťahy na pracovisku, tím blízkych spolupracovníkov, správanie sa nadriadeného, delegácia úloh, spätná väzba a hodnotenie, možnosť kariérneho rastu a ai. Sekundárnou motiváciou sú rôzne benefity, ktoré spoločnosti poskytujú.
Motivátory a benefity sa môžu líšiť podľa veku zamestnanca, pracovného zaradenia, regiónu a najmä podľa jeho priorít.

Čo je ten správny benefit pre vašich zamestnancov?
Flexibilná pracovná doba, home office, mobilný telefón na súkromné účely, dovolenka nad rámec zákona, pitný režim, služobný automobil…?

Staff DNA

Je moderný nástroj, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s odborníkmi na HR ako aj psychológmi.

Dokáže odhaliť skryté postoje, pozitívne aj negatívne interpersonálne vzťahy, lojalitu, motiváciu a celkovú spokojnosť  vašich zamestnancov.

Staff DNA prieskum spokojnosti zamestnancov je komplexný  súbor otázok, ktorý analyzuje celkové prostredie firmy.

Prieskum poskytne relevantné odpovede na vzťah a postoje zamestnancov  na nasledujúce otázky:

 •  vnímanie spoločnosti, firemnej a obchodnej stratégie
 •  stotožnenie sa s víziou, stratégiou a cieľmi spoločnosti
 •  postoj k organizácií práce, zadávaniu úloh, spätnej väzbe nadriadeného,
  vedeniu a priamemu nadriadenému
 •  spokojnosť s pracovnými podmienkami, pracovným časom
 •  vnímanie komunikácie a vzťahov v rámci spoločnosti
 •  tímovosť na oddeleniach a medzi oddeleniami
 •  spokojnosť so vzdelávaním a  kariérnym rastom
 •  postoj k poskytovaným  benefitom, odmeňovaniu a celkovej motivácií zamestnancov

V prieskume používame projektové techniky,  ktoré pomôžu zamestnancovi vyjadriť svoj vzťah a súhlas s vybranými faktormi. Spokojní zamestnanci  majú k firme kde pracujú určitý citový vzťah, do práce chodia s radosťou, so svojimi kolegami spolupracujú, pri riešení krízových situácií sa môžu spoľahnúť na svojich nadriadených a nerozmýšľajú nad zmenou zamestnania

prieskum spokojnosti zamestnancov

Chcete vedieť akí sú tí vaši zamestnanci? Ako vnímajú vašu spoločnosť. Ponúkame Vám profesionálny prieskum, odporúčania a spoločné nastavenie motivačných benefitov a hodnotenia.

HR Focus Groups

Pri prieskume spokojnosti zamestnancov používame viacero metodológií vrátane Fokus Groups (skupinové diskusie).
Fokus Groups sú obzvlášť dôležité, pretože vieme hlbšie analyzovať vnímanie, názory a postoje na určitú tému. Pri realizácií skupinových diskusií využívame moderné nástroje a projektové techniky.
Skupinové diskusie sú vhodným nástrojom pri riešení organizačných zmien, tvorbe nových procesov, hodnotení a benefitov vo firme. 

DNA Staff plus

Na hodnotenie zamestnancov je nevyhnutné vedieť aj názory a postoje Vašich zákazníkov. V rámci komplexného HR prieskumu realizujeme aj:

 • prieskum spokojnosti zákazníkov
 • mystery shopping
 • mystery calling

Máme vlastnú sieť vyškolených mystery shopperov, ktorí dokážu objektívne zhodnotiť situáciu, profesionalitu, vzťah k zákazníkovi, odborné znalosti, pro-klientskú orientáciu, vybavovanie reklamácií a pod.

 

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeVáš email Vaša správa Antispam: Koľko má človek očí?

MENU