MENU

DNA marketingu
Prieskum trhu prináša jedinečné informácie
Jedinečné informácie prinášajú spokojných zákazníkov
Slider
Štúdia - Ako nakupujeme
Prieskum trhu prináša jedinečné informácie
Jedinečné informácie plnia sny vašich zákazníkov
Slider
Slider
DNA Marketingu

Prieskum, informácie, riešenia

Tak ako má každý človek svoje jedinečné DNA, tak aj každá značka a firma potrebuje svoju jedinečnú informáciu, ktorou  sa odlišuje od svojej konkurencie. Naším cieľom je prinášať klientom kvalitné informácie o značkách, zákazníkoch  aj zamestnancoch. Nájsť pre značku správne miesto na trhu, hľadať nové možnosti pre inovácie,  lepšie pochopiť potreby zákazníkov  a správne motivovať svojich zamestnancov. Naším krédom je kvalitný prieskum trhu za rozumnú cenu.

Brand DNA

DNA každej značky je to, čo ju odlišuje, to čo značke dáva dušu.

Customer DNA

Dajte Vášmu zákazníkovi to, po čom túži, aj to, o čom len sníva.

Staff DNA

Najvyššou hodnotou úspešnej firmy je jej ľudský kapitál.

Typy prieskumov

PrieskumyFocus Group Discussion – Skupinové diskusie

Skupinové diskusie realizujeme v skupine 6-8 respondentov.  Diskusie sú vedené profesionálnym moderátorom. Na hlbšiu analýzu a pochopenie skúmanej problematiky využívame rôzne projektové techniky.

V rámci skupinových diskusií analyzujme spotrebiteľské správanie, postoje, hodnoty, motivácie, bariéry, vzťah k značkám, positioning značiek. Zároveň ich využívame na testovanie nových konceptov, príbehov značky a reklamných spotov. Skupinové diskusie sú vždy zaznamenané na DVD.

Viac informácií

PrieskumyIn depth discussion – Hĺbkové rozhovory

Hĺbkové rozhovory sú realizované individuálne s každým respondentom. Vedú ich skúsení moderátori podľa vopred pripraveného scenára. Rozhovory prebiehajú štandardne 30-60 minút. Optimálne množstvo je 10 -15 rozhovorov.

Individuálne rozhovory sú vhodne najmä pri špecifických, či zaneprázdnených cieľových skupinách alebo v B2B segmente. Umožňujú ísť ešte viac do hĺbky problematiky než skupinové diskusie, nakoľko respondent nie je ovplyvňovaný názorom iných. Individuálne rozhovory sú nahrávané na audio záznam.

PrieskumyEtnografia

Ide o hĺbkovú analýzu spotrebiteľského správania v reálnom prostredí, v domácnosti respondenta. Je vedený profesionálnym moderátorom, ktorý jednak sleduje konkrétne správanie sa respondenta pri určitej činnosti, a zároveň kladie otázky a diskutuje s respondentom podľa vopred pripraveného scenára.

Etnografický prieskum prebieha približne 2-3 hodiny v konkrétnej domácnosti, podľa špecifikácie cieľovej skupiny. Výhodou tejto metodológie je, že umožňuje pozorovať reálne správanie sa respondenta napr. pri varení, príprave raňajok, obeda a pod.

Celý priebeh etnografie je zaznamenaný na DVD.

 

PrieskumyIn store – prieskum na mieste predaja

Prieskum na mieste predaja umožňuje zachytiť reálnu cieľovú skupinu určitej produktovej kategórie. In Store je realizovaný jednak štandardným F2F dopytovaním alebo sprevádzanými nákupmi.

Sprevádzané nákupy umožňujú analyzovať nákupné správanie priamo na mieste predaja. Pomáhajú odhaliť skryté motivátory alebo bariéry pri nákupe. Pri sprevádzaných nákupoch prebieha pozorovanie nákupného správania, ktoré je zároveň doplnené otázkami podľa pripraveného scenára. Sprevádzané nákupy sú zaznamenané na audiozáznam.

 

PrieskumyCentral locaton testing – In hall testy

Prieskum je realizovaný v ktoromkoľvek meste podľa potrieb prieskumu a klienta. Anketári oslovujú konkrétnu cieľovú skupinu s ktorou je následne realizovaný prieskum v špeciálne upravených priestoroch. Oslovenie respondentov prebieha na obchodných uliciach v centre mesta alebo v nákupných centrách. Prieskum je realizovaný prostredníctvom notebookov. Štandardná vzorka na jedno mesto je 50 – 80 respondentov.

Uvedený prieskum je vhodný na testovanie nových produktov obalov alebo testovanie chute formou slepých testov. Dopytovanie vykonávajú vopred zaškolení anketári.

PrieskumyF2F interview – osobné dopytovanie

Osobným dopytovaním realizujeme exkluzívne prieskumy podľa individuálnych potrieb klienta. Skúsení anketári na základe kvótneho výberu alebo náhodnej prechádzky oslovujú respondentov, teda konkrétnu cieľovú skupinu. Dotazníky zaznamenávame buď formou PAPI, alebo formou CAPI.

Osobné dopytovanie prebieha naprieč Slovenskom alebo vo vybraných mestách, regiónov, podľa potrieb klienta.

Uvedený typ prieskumu využívame v prípade získavania informácií o potenciáli projektu, spotrebiteľských návykoch, postojom k značke alebo firme, k analýze spokojnosti zákazníkov.

PrieskumyOn line research

On line prieskum realizujeme na databáze respondentov internetového panelu na vzorke minimálne  300 respondentov.

On line prieskum slúži na zodpovedanie všetkých otázok ohľadom značky, preferencií, nákupného a spotrebiteľského správania. Prostredníctvom on line prieskumu testujeme aj nové koncepty a obaly produktov a značiek.

Druhou formou on line prieskumu je prieskum spokojnosti zákazníkov, kde klient dodá vlastnú databázu klientov.
Treťou možnosťou sú online fokusové skupiny, ktoré sú z časového a finančného hľadiska menej náročné a sú vhodné najmä v prípade mladšej cieľovej skupiny.

PrieskumyMystery Shopping

Prostredníctvom Mystery Shoppingu realizujme fiktívne nákupy, ktoré nám umožňujú analyzovať prostredie predajného miesta, dodržiavanie firemných postupov, prístup a výkonnosť zamestnancov. Mystery shopping vykonávajú skúsení mystery shopperi a prebieha vždy na základe vopred pripraveného scenára.

Týmto prieskumom vieme odhaliť prípadne nedostatky, ktoré môžu mať vplyv na výkonnosť firmy.

PrieskumyB2B Prieskum

B2B prieskum realizujeme telefonicky alebo on-line. Cieľom B2B prieskumu je analyzovať spokojnosť zákazníkov, ale hlavne odhaliť skryté nedostatky ako dôvody nespokojnosti klientov alebo príčiny ich straty.
Ďalšou možnosťou B2B prieskumu je analýza nákupného správania zákazníkov a potenciálnych zákazníkov s cieľom, nájsť najvhodnejšiu formu komunikácie a komunikovaných benefitov.

 

 

PrieskumyUsability testing – testovanie webových stránok

Testovanie užívateľských parametrov webovej stránky. Realizuje sa metodológiou kvalitatívneho prieskumu na vzorke relevantných potenciálnych zákazníkov. Prieskum dokáže pomôcť odhaliť slabé miesta stránky, ktoré by mohli odradiť zákazníkov od nákupu na stránke / e-shope.

Nájdite to správne riešenie pre Vás

Pošlite nám popis Vášho zadania a my Vám pripravíme ponuku.Firma alebo meno Email Telefón Popíšte nám problematiku Antispam: Koľko má človek očí?

Prečo robiť s nami

V našom portfóliu nájdete všetky typy štandardných prieskumov a metodológií v rámci B2C aj B2B segmentu.

Našou výhodou je profesionálna anketárska sieť na území Slovenskej aj Českej republiky a jednotná metodológia prieskumu.

Kladieme dôraz na hĺbkovú analýzu dát a hľadanie riešení. Využívame najnovšie prieskumné metódy a moderné technológie.

Samozrejmosťou je individuálny prístup ku každému projektu. Vždy hľadáme najvhodnejšie riešenia pre každého klienta.

Našim krédom je najvyššia kvalita za dostupnú cenu. Presvedčte sa sami. Pošlite nám zadanie a my Vám pripravíme ponuku.

MENU