MENU

Riešenia

Brand DNA

Brand positioning – pozicioning značky
Brand health – analýza zdravia značky
Brand and portfolio Inovation – inovácie značky a produktového portfólia
New taste – testovanie nových príchutí
Brand story – testovanie komunikačných príbehov značky
New packaging – testovanie nových obalov
Price optimalization – testovanie optimálnej cenovej hladiny

DNA každej značky je to, čo ju odlišuje, to čo značke dáva dušu.

Pomôžeme Vám:

  • nájsť jedinečnú hodnotu značky
  • pokryť racionálne aj emocionálne potreby vašich zákazníkov
  • dať vašim zákazníkom možnosť stotožniť sa so značkou
  • hľadať nepokryté miesta na trhu
  • identifikovať zdravie značky v konkurenčnom prostredí
  • priniesť na trh nové produkty, SKU, tak aby ste minimalizovali kanibalizáciu značky

Customer DNA

Consumer Insight – spotrebiteľské a nákupné správanie B2C / B2B
In Store behaviour – nákupné správanie v mieste predaja
Customer satisfaction – spokojnosť vašich zákazníkov B2C / B2B
Customer segmentation – segmentácia zákazníkov
Customer loyalty – analýza lojality zákazníkov B2C / B2B
Customer motivator – benefity a motivácia zákazníkov B2C / B2B

Dnešný zákazník hľadá viac ako benefit. Hľadá značku, ktorá stojí pri ňom, pomáha mu riešiť problémy, uľahčuje mu život, plní mu sny.

Pomôžeme Vám:

  • porozumieť vašim zákazníkom
  • analyzovať faktory, ktoré vplývajú na nákupné a spotrebiteľské správanie
  • identifikovať motivátory a bariéry pri nákupe značky
  • odhaliť nepokryté potreby zákazníkov
  • identifikovať relevanciu cieľovej skupiny
  • hľadať možnosti ako osloviť nových zákazníkov
  • hľadať vhodné motivátory ako zvýšiť lojalitu zákazníkov a spokojnosť zákazníkov

Staff DNA

Staff satisfaction – prieskum spokojnosti zamestnancov, analýza benefitov, motivácie a lojality
Staff proffesionality – profesionalita zamestnancov, prístup k zákazníkom
Employer Branding– nastavenie hodnoty, identity a atraktivity firmy
Employee Branding – nastavenie hodnoty s cieľom zvýšiť engagement

Najvyššou hodnotou každej firmy sú jej ľudia.

Pomôžeme Vám:

  • odmerať spokojnosť vašich zamestnancov
  • identifikovať dôvody nespokojnosti, nízkej lojality vašich zamestnancov
  • zistiť ako vaši pracovníci komunikujú so svojim zákazníkom
  • poskytnúť pohľad na poskytované služby očami vašich zákazníkov
  • zistiť ako dodržiavajú vaši pracovníci procesy vašej spoločnosti
  • odhaliť slabé stránky vašich pracovníkov
  • odmerať image, hodnoty a atraktivitu vašej firmy
  • nastaviť Employer Brand

Viac informácií o našich HR prieskumoch

Marketingový audit

Analýza trhového prostredia
Analýza konkurencie
Nastavene positioningu značky, produktu alebo služby
Nastavenie relevantnej cieľovej skupiny
Analýza  produktového portfólia
Identifikácia konkurenčných benefitov
Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie

Marketing pomáha predávať a obchodné výsledky závisia aj od správnej marketingovej stratégie.

Pomôžeme Vám:

  • nájsť správnu cestu pre Váš biznis
  • odhaliť príčiny stagnácie alebo poklesu
  • pozrieť sa na Váš biznis očami Vášho zákazníka

Prečítajte si viac informácií o marketingovom audite.

Nájdite to správne riešenie pre Vás

Pošlite nám popis Vášho zadania a my Vám pripravíme ponuku.Firma alebo meno Email Telefón Popíšte nám problematiku Antispam: Koľko má človek očí?

MENU