MENU

Čo znamená Employer branding?

Employer branding predstavuje proces ako pritiahnuť kvalitných zamestnancov a talenty vďaka budovaniu značky.

Employer branding vytvára vzťah  zamestnancov so spoločnosťou tak, aby sa s ňou a jej hodnotami stotožnili a tento vzťah premietli do každodenného pracovného života.

Employer branding predstavuje sériu krokov zameraných na budovanie imidžu firmy ako atraktívneho zamestnávateľa, ktorý sa zaujíma o spokojnosť, vzdelávanie a rast svojich zamestnancov a tiež vytvára príležitosti pre budovanie kariéry.

Čo je cieľom Employer brandingu?

Hlavným cieľom je prilákať kvalitnú pracovnú silu a tie najlepšie talenty  presvedčiť, aby zostali.

Employer branding je proces, ktorý pomáha propagovať firmu ako vhodnú a atraktívnu voľbu pre zamestnanie. Ide o strategický proces, ktorý zahŕňa prácu a úsilie celej spoločnosti, nielen odborníkov z ľudských zdrojov, ale aj z marketingu, obchodu a manažmentu. To aký majú ľudia postoj k značke produktu ovplyvňuje aj postoj k zamestnávateľovi. Čo sa píše o firme a jej produktoch a službách nie len v médiách, ale dnes aj na sociálnych sieťach je dôležité aj pre budovanie značky a atraktivity v očiach zamestnancov.

Pre koho je potrebný Employer branding?

Proces  budovania „dobrého mena“ a atraktivity pre pracovný trh nie je len pre veľké firmy a korporáty.  Veľké firmy, ktoré roky budovali svoju značku v očiach zákazníkov majú ľahšiu cestu získať aj kvalitných zamestnancov. Napriek tomu je dnes Employeer branding dôležitou súčasťou ich stratégie.

Budovanie mená ako atraktívneho zamestnávateľa je dnes  ale veľmi dôležitou súčasťou každej firmy.
Nedostatok kvalitnej pracovnej sily majú všetky odvetia, či už ide o výrobné, obchodné  spoločnosti, alebo poskytovateľov služieb vo všetkých oblastiach vrátane cestovného ruchu. ešte väčším problémom je lojalita kvalitnej pracovnej sily.

Základom je Employer Value Proposition.

Základom Employer brandingu je Employer Value Proposition (EVP). EVP predstavuje unikátnu hodnotu ktorú spoločnosť, firma ponúka na trhu práce svojim, aj potenciálnym zamestnancom.

EVP poskytuje odpoveď na otázku prečo pracovať u nás? Prečo by si mal budúci zamestnanec vybrať práve našu firmu alebo spoločnosť?Poukazuje teda na atraktivitu  spoločnosti v očiach zamestnancov a potenciálnych zamestnancov.

Prečo je dôležitý Employeer Branding?

Je to veľmi podobné ako v marketingu značiek. Značka, ktorá má vysokú znalosť, poskytuje zákazníkom hodnotu a zákazníci jej dôverujú, je pre nich omnoho atraktívnejšia a zväčša prvou voľbou pri nákupe. Budovanie značky zamestnávateľa je dnes horúcou témou. Generácia Milenials, dnešní mladí ľudia chcú byť inn, trendy, úspešní a práve preto sú pri nakupovaní  techniky, oblečenia a iných spotrebných tovarov silne naviazaní na značku. Rovnako sa riadia aj pri hľadaní zamestnania. Hľadajú firmu, ktorá je atraktívna, má silne vybudované meno, kde môžu kariérne rásť a kde budú môcť byť súčasťou rozhodovania a technických  inovácií.

Prečítajte si aj: Aké sú základné kroky budovania atraktívneho zamestnávateľa?

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeVáš email Vaša správa Antispam: Koľko má človek očí?

MENU