MENU

HR prieskum

Staff DNA – jedinečný nástroj merania atraktivity zamestnávateľa (Employer branding)

Staff DNA je jedinečný nástroj, ktorý sa pozerá nielen na spokojnosť zamestnancov, ale meria všetky vplyvy organizácie na spokojnosť, zaangažovanosť a emočné väzby zamestnancov. Je základom pre budovanie Employee / Employer brandingu každej spoločnosti. Analyzuje image, reputáciu  a atraktivitu spoločnosti ako základ pre budovanie Employer brandingu – značky zamestnávateľa.

Čítať viac
Employer branding

Employer branding

Employer branding je nástroj, ktorý pomáha nastaviť hodnoty (EVP – Employee Value Propositiion) a celkovú firemnú kultúru, tak aby spoločnosť dokázala byť zaujímavou a atraktívnou pre svojich zamestnancov aj kandidátov na trhu práce, zvyšovala svoj image, reputáciu smerov von a lojalitu a engagement smerom dovnútra spoločnosti.

Čítať viac
Employee value proposition mbbm

Employee Value Proposition Survey

EVP sú hodnoty, ktoré v dnešnej dobe potrebuje každá firma a spoločnosť. Analýzou návrhov hodnôt získate relevantné podklady na stanovenie najvhodnejších hodnôt pre Vašu spoločnosť. Hodnoty, ktoré fungujú v zahraničí, nemusia byť jednoznačne aj pre Slovenský pracovný trh. Hodnoty, ktoré fungujú v jednej spoločnosti nemusia byť atraktívne v inej spoločnosti. Každá spoločnosť má svoje špecifiká, […]

Čítať viac

Prieskum spokojnosti zamestnancov

Prieskum spokojnosti zamestnancov odhaľuje postoje a názory zamestnancov v súvislosti s pracovnou atmosférou, riadením, spätnou väzbou, procesmi spoločnosti, s hodnotením, benefitmi, pracovnými podmienkami. Odhaľuje príčiny nespokojnosti zamestnancov a ponúka riešenia na zvýšenie motivácie a celkového enagagementu zamestnancov. identifikuje nosnú cieľovú skupinu zamestnancov pre jednotlivé benefity, tak aby bolo možné navrhnúť rôznorodosť a pokryť všetky segmenty.

Čítať viac
Mystery shopping

Mystery shopping

Mystery shopping odhaľuje profesionalitu vašich zamestnancov, ich vzťah k zákazníkom, k dodržiavaniu firemných procesov. Slúži ako súčasť hodnotenia zamestnancov alebo obchodných partnerov. Je dôležitým nástrojom pre spätné hodnotenie zamestnancov, ako aj podkladom pre ich ďalšie vzdelávanie.

Čítať viac
hodnotenie zamestnancov MB Academy

Hodnotenie zamestnancov zo strany zákazníkov

Dôležitým ukazovateľom hodnotenia zamestnancov je aj pohľad zo strany zákazníkov. To, či je firma úspešná závisí najmä od prístupu zamestnancov k svojim zákazníkom. Prieskum hodnotí zákaznícky prístup, profesionalitu, odborné vedomosti, prezentačné zručnosti, obchodnú spoluprácu, osobné vzťahy zamestnancov – obchodníkov z pohľadu zákazníkov.

Čítať viac
vzdelávanie MB Academy

Vzdelávanie – kurzy, školenia a workshopy

Realizujeme školenia, kurzy a workshopy v oblasti budovania značky zamestnávateľa, firemnej kultúry a pozitívnych vzťahov na pracovisku.

Čítať viac

MENU