MENU

HR prieskum

Employer branding

Employer branding je nástroj, ktorý pomáha nastaviť hodnoty (EVP – Employee Value Propositiion) a celkovú firemnú kultúru, tak aby spoločnosť dokázala byť zaujímavou a atraktívnou pre svojich zamestnancov aj kandidátov na trhu práce, zvyšovala svoj image, reputáciu smerov von a lojalitu a engagement smerom dovnútra spoločnosti.

Čítať celé

Staff DNA – jedinečný nástroj merania atraktivity zamestnávateľa (Employer branding)

Staff DNA je jedinečný nástroj, ktorý sa pozerá nielen na spokojnosť zamestnancov, ale meria všetky vplyvy organizácie na spokojnosť, zaangažovanosť a emočné väzby zamestnancov. Je základom pre budovanie Employee / Employer brandingu každej spoločnosti. Analyzuje image, reputáciu  a atraktivitu spoločnosti ako základ pre budovanie Employer brandingu – značky zamestnávateľa.

Čítať celé

Prieskum spokojnosti zamestnancov

Prieskum spokojnosti zamestnancov odhaľuje postoje a názory zamestnancov v súvislosti s pracovnou atmosférou, riadením, spätnou väzbou, procesmi spoločnosti, s hodnotením, benefitmi, pracovnými podmienkami. Odhaľuje príčiny nespokojnosti zamestnancov a ponúka riešenia na zvýšenie motivácie a celkového enagagementu zamestnancov. identifikuje nosnú cieľovú skupinu zamestnancov pre jednotlivé benefity, tak aby bolo možné navrhnúť rôznorodosť a pokryť všetky segmenty.

Čítať celé

Hodnotenie zamestnancov zo strany zákazníkov

Dôležitým ukazovateľom hodnotenia zamestnancov je aj pohľad zo strany zákazníkov. To, či je firma úspešná závisí najmä od prístupu zamestnancov k svojim zákazníkom. Prieskum hodnotí zákaznícky prístup, profesionalitu, odborné vedomosti, prezentačné zručnosti, obchodnú spoluprácu, osobné vzťahy zamestnancov – obchodníkov z pohľadu zákazníkov.

Čítať celé

Mystery shopping

Mystery shopping odhaľuje profesionalitu vašich zamestnancov, ich vzťah k zákazníkom, k dodržiavaniu firemných procesov. Slúži ako súčasť hodnotenia zamestnancov alebo obchodných partnerov. Je dôležitým nástrojom pre spätné hodnotenie zamestnancov, ako aj podkladom pre ich ďalšie vzdelávanie.

Čítať celé

Vzdelávanie – kurzy, školenia a workshopy

Realizujeme školenia, kurzy a workshopy v oblasti budovania značky zamestnávateľa, firemnej kultúry a pozitívnych vzťahov na pracovisku. Viac informácií nájdete na: www.mbacademy.sk  

Čítať celé

MENU