MENU

Employer branding

Predstavte si, že pretekár ide pretekať na automobilových závodoch.
To, či dosiahne úspech a zvíťazí, nezávisí len od jeho výkonu, skúsenosti a motivácie.
Vo veľkej miere má na jeho výkon vplyv to, v akom aute bude pretekať, aký bude mať
auto výkon, pneumatiky, zrýchlenie, aerodynamiku a podporu tímu…

Automobil v tomto prípade predstavuje spoločnosť, teda zamestnávateľa a jeho hodnoty, spôsob riadenia, komunikáciu a dôveru.

Employer branding je nástroj, ktorý pomáha nastaviť hodnoty (EVP – Employee Value Propositiion) a celkovú firemnú kultúru, tak aby spoločnosť dokázala byť zaujímavou a atraktívnou pre svojich zamestnancov aj kandidátov na trhu práce, zvyšovala svoj image, reputáciu smerov von a lojalitu a engagement smerom dovnútra spoločnosti.

Employer branding je vlastne marketing v Ľudských zdrojoch, ktorého miestom pôsobenia je trh práce.

Pri spotrebiteľskom marketingu nastavujeme firmám ich pozicioning, benefity a hodnoty pre spotrebiteľov, inovácie a následnú komunikáciu. A rovnaké pravidlo je aj v HR marketingu.

Našim cieľom je budovať zamestnávateľskú značku – Employer brand, čoho výsledkom je:

 • Zvýšenie
  • Hrdosti zamestnancov
  • Výkonnosti zamestnancov
  • Zaangažovanosti zamestnancov
  • Spokojnosti zamestnancov
  • Lojality zamestnancov
  • Atraktivity spoločnosti v očiach potenciálnych uchádzačov
 • Zníženie
  • Fluktuácie zamestnancov
  • Nákladov na nábor nových zamestnancov
  • Nákladov na motiváciu zamestnancov

 

Pri budovaní značky zamestnávateľa je dôležité ísť krok po kroku. Nestačí len rýchla a krátkodobá reklama. Reklama je vždy len tou čerešničkou na torte celého marketingu a budovania značky a to platí aj pri budovaní značky zamestnávateľa.

Ako kroky pri Employer brandingu používame?
Pri Employer Brandingu využíva vlastný nástroj Staff DNA. Spočíva v nasledovných krokoch:

 1. Analýza všetkých dostupných dát, firemného prostredia, konkurencie, doterajšej komunikácie s uchádzačmi
 2. Kvalitatívny (Skupinové diskusie) a kvantitatívny prieskum (dotazníková forma) naprieč spoločnosťou. Cieľom skupinových diskusií je zmapovať atraktivitu a image spoločnosti, jej reputáciu, firemnú kultúru a hodnoty, definovať motivátory a bariéry spoločnosti ako zamestnávateľa a v kvantitatívnom prieskume tieto informácie kvantifikovať.
 3. Kvalitatívny a kvantitatívny prieskum v regióne (vnímanie spoločnosti, jej reputácie, silných a slabých stránok u ľudí v regióne)
 4. Definovanie hodnôt spoločnosti (EVP – Employee Value Propsitions)
 5. Príprava celkovej komunikačnej stratégie a jednotlivých krokov – internej aj externej
 6. Komunikácia prostredníctvom jednotlivých komunikačných kanálov (internet, sociálne siete, billboardy, eventy, vnútorná komunikácia naprieč spoločnosťou..)
 7. Budovanie firemnej kultúry v spoločnosti, tréningy manažérskeho riadenia, komunikácie, empatie, soft skills…

Značka zamestnávateľa je prostriedok, pomocou ktorého oznamujete, aký ste, akú máte firemnú  kultúru, čo ponúkate a čo sa dá od vás, ako od zamestnávateľa očakávať.

 

Radi Vám o employer brandingu povieme viac a pripravíme ponuku presne podľa potrieb Vašej spoločnosti.

MENU