MENU

F2F rozhovory, In store prieskum, Exity

Face to face zber dát realizujeme prostredníctvom našej širokej siete anketárov naprieč celým územím SR.  Zber dát zabezpečujeme metodológiou CAPI prostredníctvom notebookov alebo tabletov. Disponujeme profesionálnym softvérom, ktorý je možné využívať aj off line.

F2F rozhovory realizujeme ako reprezentatívne podľa kvótnych znakov (kraj, veľkosť sídla, pohlavie, vek) alebo podľa regionálnej potreby klienta, v obchodných priestoroch a pod.

Pri zbere dát využívame viacero metodológií kontroly vrátane záznamu prostredníctvom softvaru.

MENU