MENU

Palma

Vnímanie a segmentácia značiek v kategórií margarínov (FGD).
Vnímanie značky  a postoje k značke Bupi (on-line FGD).
Testovanie nových príchutí značky DELA creme (In-hall).
Testovanie nových príchutí značky Deličko (In-hall).
Testovanie nových obalov Veto (on-line prieskum).
Kontinuálna analýza dát Dunnhumby, retail dát Nielsen, conusmer dát GfK a letákových akcií.

MENU