MENU

Ing. Mária Boťanská – Executive Director

Spoločnosť MB Brand Management som založila v roku 2009.

Mojim cieľom je poskytovať kvalitný prieskum trhu nie len pre veľké korporácie, ale priblížiť prieskum trhu aj menším spoločnostiam. Celý profesionálny život pracujem s informáciami a práve preto viem, aké sú potrebné pre strategické rozhodovanie. Moje skúsenosti s dátami a informáciami sú zo strany prieskumnej agentúry aj zo strany využitia na strane klienta. Kvalitatívny prieskum a práca s ľuďmi je zároveň mojou vášňou.

Pracovné skúsenosti

MENU