MENU

Anketárska sieť

Disponujeme 292 vyškolenými anketármi po celom Slovensku a 124 mystery shoppermi a regrutátomi pre kvalitatívne riešenia. Anketári aj Mystery shopperi sú pravidelne školení v metodológiách kvantitatívneho aj kvalitatívneho prieskumu a spolupracujeme s nimi dlhodobo. Kvalitu a profesionalitu našej anketárskej siete kladieme na prvé miesto.

Pre náš elektronický zber dát používame platformu QPSMR, ANQUETO.
Pri Mystery Shoppingu využívame nahrávanie rozhovorov, kontrolu mystery shopperov pomocou GPS lokátorov, zabezpečujeme foto-dokumentáciu. V prípade záujmu ponúkame možnosť vytvorenie on-line reportingu na mieru.

Spoločnost MB Brand Management s.r.o. sa stotožňuje so zásadami etického kódexu ESOMAR.
Súčasťou každého projektu je 30% spätná kontrola prostredníctvom mailu alebo telefónu. Súčasťou kontroly sú otázky na vek respondentov, dĺžku dotazníka a odpoveď na 2-3 náhodné otázky z dotazníka.

 

 

 

 

 

 

 

MENU