MENU

Zavádzate nový produktu, službu, start-up?

Viete, aký je správny postup zavádzania nových produktov na trh? Myslíte si, že je potrebné najskôr vytvoriť produkt, alebo zistiť, kto budú zákazníci Vášho produktu, služby a ako ich Váš koncept osloví?

Základom nových produktov sú ich budúci zákazníci. Zákazník je ten, ktorému Váš produkt alebo služba poskytuje úžitok. Ak teda prídete na trh s produktom, ktorý im nepokryje ich potreby, priania a najmä očakávania, produkt nekúpia. Práve preto je dôležité vcítiť sa do role Vášho  zákazníka, ktorému bude produkt alebo služba určená.

Kto si kúpi Váš produkt? Kto bude Vaša cieľová skupina? 

Čím  konkrétnejšie viete charakterizovať zákazníka, tým viac mu dokážete porozumieť.
Čím lepšie ho poznáte, tým lepšie mu viete pripraviť ponuku, sortiment, benefity, cenovú hladinu podľa jeho očakávaní.
Čím viac rozumiete svojmu zákazníkovi, tým lepšie viete s ním komunikovať.

 • Aký je ich životný štýl?
 • Ako trávia voľný čas?
 • Aké sú ich hodnoty a postoje?
 • Aké produkty a značky kupujú?
 • Ako nakupujú?
 • Ako sa rozhodujú pri nakupovaní?
 • Ako využívajú podobné produkty?
 • Kedy? Pri akej príležitosti?
 • Čo im chýba?
 • Čo by im spravilo radosť?
 • Po čom túžia?
 • S čím sú nespokojní?
 • Kde sú na trhu nepokryté miesta – Vaše príležitosti pre nový produkt, službu, inovácie?

Zodpovedanie týchto otázok dáva novému produktu jasný positioning, určuje mu jeho miesto na trhu.

Aká forma prieskumu je vhodná pri zavádzaní nového produktu alebo jeho inovácií?

Prvým krokom by mal byť kvalitatívny prieskum.

Skupinové rozhovory nazývané aj Focus Groups sú najvodnejšou metodológiou na analýzu všetkých prvotných otázok pri zavádzaní nových produktov alebo inováciách.

Skúsený moderátor dokáže odhaliť tajné priania budúcich zákazníkov. Pri tejto metodológií prieskumu sa využívajú špeciálne projektové techniky. Pri hĺbkových diskusiách s potenciálnou cieľovou skupinou analyzujeme:

 • relevantnosť nového produktu pre potenciálnu cieľovú skupinu – nakoľko je vhodný tento produkt alebo služba pre cieľovú skupinu? Dokáže naplniť potreby a očakávania cieľovej skupiny?
 • atraktivitu nového produktu alebo služby –  nakoľko osloví resp.. zaujme  produkt alebo  služba   potenciálnych  zákazníkov
 • odlíšiteľnosť – nakoľko je nový produkt alebo  odlíšiteľný od iných produktov / služieb na trhu

Zistené skutočnosti, ktoré určia smerovanie nového  produktu sa následne kvantifikujú v kvantitatívnom prieskumu, ktorý môže byť formou osobného dopytovania alebo on-line prieskumu. Veľmi vhodná je pri zavádzaní nových produktov, služieb, start-upov aj segmentačná analýza, ktorá špecifikuje najvhodnejšiu cieľovú skupinu.

Pri kvantitatívnom prieskumu je dôležité nepodceňovať veľkosť vzorky, čiže počet dopytovaných respondentov. Vzorka musí byť dostatočne veľká, aby bolo možné kvantifikovať aj jednotlivé sociodemografické skupiny respondentov.
Veľkosť vzorky je v poslednej dobe často prispôsobovaná finančnému rozpočtu. Treba si však uvedomiť, že čím vyššia vzorka, tým sú dáta a následné odporúčania relevantnejšie.

Nie je takýto prieskum len vyhodením peňazí?

Presvedčíme Vás, že nie. Zavádzanie nového produktu stojí výrazne viac. Ak sa na začiatku nepodchytia správne a jedinečné informácie pre produkt, celá investícia do nového produktu môže byť následne v červených číslach. Nie vždy koncept produktu alebo služby je dostatočný atraktívny, a konkurencie schopný. Rovnakým problémom môže byť aj absencia kúpnej sily.

Na všetky tieto otázky Vám pomôže vhodne zvolený prieskum trhu.

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeVáš email Vaša správa Antispam: Koľko má človek očí?

MENU