MENU

Referencie

Trade Marketing materials (F2F).
Golden Gate Qualitative research (FGD).
Cross border shopping (F2F).
Pack count.
Golden Gate Pack Upgrade research (In hall).

Vnímanie a segmentácia značiek v kategórií margarínov (FGD).
Vnímanie značky  a postoje k značke Bupi (on-line FGD).
Testovanie nových príchutí značky DELA creme (In-hall).
Testovanie nových príchutí značky Deličko (In-hall).
Testovanie nových obalov Veto (on-line prieskum).
Kontinuálna analýza dát Dunnhumby, retail dát Nielsen, conusmer dát GfK a letákových akcií.

Mystery Shopping  Mucosolvan.

Spokojnosť zákazníkov s gastro prevádzkami  v Business centre (F2F).

Prieskum spokojnosti zákazníkov Slovdekra (F2F).

Znalosť značky, sledovanosť TV (CAPI).

Spokojnosť zákazníkov v sortimente vajíčok (on-line prieskum).

Expertné testovanie komunikačných posolstiev pre Branding Slovensko v oblasti cestovného ruchu (FGD a on-line prieskum v 5 krajinách).

Výstupy celej štúdie.

 

 

Spolupráca na viacerých projektoch- www.nielsen.com

Prieskum spokojnosti zákazníkov (B2B on-line prieskum).

Pred-test a post-test reklamnej kampane (on-line prieskum).

Prieskum potenciálu pre vstup na český trh. (F2F v ČR).

U&A zákazníkov Albero a potenciálnych zákazníkov. Motivátory a bariéry, testovanie nových
konceptov. (FGD, Exity a on-line prieskum).

Testovanie nového loga

Znalosť značky a pred-test reklamy


MENU