MENU

Zdravý životný štýl aktívne alebo len pasívne?

O zdravom životnom štýle najmä čítame.

50% ľudí číta na internete témy o zdravom životnom štýle aspoň raz za mesiac. Zdravý životný štýl zaujíma viac ženy (58%) ako mužov (43%). Táto téma zaujíma viac ľudí s vyšším príjmom a vysokoškolským vzdelaním.

Radi sa stravujeme zdravo.

41% ľudí preferuje zdravé stravovanie. Na zdravé stravovanie sú náchylnejšie ženy v mladšom veku s vyšším príjmom a vzdelaním. Výrazne nadpriemerne sa radi zdravo stravujú ľudia z Bratislavy.

rád sa zdravo stravujem

Mladí ľudia aj cvičia a trénujú.

16% ľudí aj niečo pre seba robí a navštevuje fitness centrá alebo hodiny cvičení, aerobicu,  jogy a pod minimálne raz za 2-3 mesiace.  S väčšou pravidelnosťou je  to 9% ľudí
(niekoľkokrát za mesiac a častejšie). Ide ale výrazne nadpriemerne o mladých ľudí vo veku 18-24 rokov.  63% ľudí takéto zariadenia nenavštevuje vôbec.

navštevujeme fitnes

Oddychujeme a relaxujeme  aj vo wellnessoch.

55% ľudí aspoň občas využíva služby rôznych relaxačných a wellness centier, z toho 17% minimálne raz za 2-3 mesiace, prípadne častejšie. Opäť je ale najsilnejšou  skupinou mladá generácia do 35 rokov s vyšším príjmom.  Služby týchto zariadení využívajú ľudia vo veľkých aj menších mestách. Sú to ľudia, ktorí chodia nadpriemerne na dovolenku aj v rámci Slovenka, či už na týždeň a viac alebo na víkendové pobyty.  Sú to ľudia, pre ktorých je bazén a wellness nevyhnutnosťou,  až  pre 91% z nich je to motivátor výberu zariadenia. A nie sú to len ľudia, ktorí nakupujú wellness pobyty na zľavových portáloch. Iba 36% z týchto ľudí nakupuje na zľavových portáloch častejšie.

 

relaxačné a welnes

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravý životný štýl je dnes jednoznačne trendy. A práve mladí ľudia, ktorí chcú byť trendy sa o neho nielen zaujímajú, ale snažia sa ho aj reálne žiť. Zdravý životný štýl jednoznačne súvisí aj s príjmom. Ľudia si ho doprajú vtedy, ak im na to zostanú finančné prostriedky.

 

Výsledky sú na základe segmentačnej štúdie Ako nakupujeme, ktorá bola realizovaná na vzorke 1460 respondentov vo veku od 18-69 rokov. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom internetového dopytovania, doplnený osobnými rozhovormi. Osobnými rozhovormi boli dopytovaní ľudia, ktorí sú ťažšie dostupní prostredníctvom internetu. Vzorka je reprezentatívna z hľadiska pohlavia, veku, kraja, veľkosti sídla a vzdelania.
Všetky uvedené kvóty sú vzájomne previazané.
www.akonakupujeme.sk

MENU