MENU

Aká je budúcnosť internetovej reklamy? Ľudia sa začínajú brániť

Reklama na internete sa dnes stáva jedným z najdôležitejších foriem propagácie. Pomocou internetovej reklamy si veľké firmy zvyšujú znalosť značky a menšie bojujú o každého zákazníka. Bannerová reklama  je jednou z ciest ako osloviť a prilákať aj tých zákazníkov, ktorí daný produkt alebo službu cielene nehľadajú.

Na druhej strane treba povedať, že reklama na nás útočí z každej strany, internet nevynímajúc. Ako sa voči tomu ľudia bránia?

Využívaním programov Adblock, ktoré blokujú takúto reklamu.

Podľa výsledkov prieskumu prieskumných agentúr  MB Brand Managemet a Marketing &Netforce 20% z opýtaných takéto programy pozná  a polovica z nich, teda 10% respondentov aj využíva.

Prieskum bol realizovaný prostredníctvom on-line panelu na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov vo veku od 18 rokov.

Kto je týchto 10% respondentov, ktorí takéto programy na blokovanie reklamy využívajú?

Jednoznačne nadpriemerne sú zastúpené ženy a mladí ľudia do 26 rokov. V porovnaní so štatistikou populácie sú nadpriemerne zastúpení ľudia s vyšším vzdelaním (VŠ a SŠ s maturitou), naopak výrazne podpriemerne ľudia so základným vzdelaním.
Práve mladá generácia je primárnou cieľovou skupinou pre množstvo značiek a produktov, na ktorú je zameraná internetová reklama.

Nový obrázok (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvody, prečo sa respondenti rozhodli začať využívať takýto program sú jednoznačné.

Reklama na Internete ich vyrušuje, prekáža im, pretože je jej príliš veľa.

Z tých respondentov, čo programy na blokovanie reklamy poznajú, a zatiaľ nevyužívajú, viac ako polovica deklarovala ich využívanie do 12 mesiacov.

Naopak, z tých respondentov, ktorí takéto programy nepoznajú, deklarovalo možné využívanie  v najbližších 12 mesiacoch 20%.

 

MENU