MENU

BIO potraviny na Slovensku – kamenný obchod alebo internet?

55 % ľudí BIO potraviny nakupuje, 11 % uviedlo, že ich kupuje partner alebo partnerka. Tretina ich nekupuje vôbec.

Ľudia, ktorí nakupujú  BIO potraviny  aspoň občas, ich nakupujú najmä v kamenných obchodoch (62 %). BIO potraviny kupujú približne rovnako muži (48 %) aj ženy (52 %). Zatiaľ čo ženy majú tendenciu pozrieť si ponuku na internete a následne kúpiť v kamennej predajni, muži si skôr pozrú ponuku v kamennom obchode a následne kúpia lacnejšie na internete.
Nosnými zákazníkmi BIO potravín v kamenných obchodoch sú ľudia vo veku 35–44 rokov a ľudia nad 55 rokov.

Naopak, tí čo skôr preferujú nákup týchto potravín na internete, sú mladí ľudia do 34 rokov, ale aj generácia vo veku 45–55 rokov. Z mladých ľudí ide najmä o domácností bez detí. Sú to mladí ľudia, ktorí sú orientovaní na značky, chcú byt trendy a in. Zo strednej vekovej kategórie ide najmä o ľudí, ktorí majú nadpriemerný príjem a zároveň si chcú dopriať čo najvyššiu kvalitu.

Bez názvu

A kde BIO potraviny nakupujeme?

Vzhľadom na to, že vo veľkých mestách je obchodov so sortimentom BIO potravín výrazne viac, spotrebitelia preferujú nákup v kamennom obchode a občas na internete.
Pri menších sídlách je o niečo vyššia preferencia nákupu biopotravín na internete.

Najväčší rozdiel medzi spotrebiteľmi, ktorí preferujú jednotlivé distribučné miesta, je v samotnej frekvencii nákupu na internete. Z tých ľudí, ktorí nakupujú BIO potraviny v kamenných obchodoch, 33 % nakupuje na internete raz mesačne a častejšie. Pri tých, čo nakupujú väčšinou v kamenných obchodoch a občas na internete, je tento podiel 51 % a pri tých, čo nakupujú väčšinou na internete, je tento podiel 58 %. Na internete nakupujú najčastejšie ľudia, pre ktorých je dôležitým kritériom nákupu výhodná cena.

Na druhej strane ale existuje aj pomerne vysoká nedôvera v tieto potraviny.
Práve preto zatiaľ ľudia preferujú nákup v kamennej predajni, kde si môžu produkty reálne pozrieť a overiť ešte predtým, ako si takýto výrobok kúpia.
Spotrebitelia sú dnes čoraz uvedomelejší a pri nákupe potravín aj náročnejší. Čoraz viac sa zaujímajú o to, aké zloženie majú potraviny, ktoré nakupujú. Viac ako polovica ľudí (53 %) sa stotožnila s výrokom, že informácie na obale číta pravidelne alebo aspoň občas.

Štúdia  Ako nakupujeme bola realizovaná na vzorke 1460 respondentov vo veku od 18-69 rokov. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom internetového dopytovania, doplnený osobnými rozhovormi. Osobnými rozhovormi boli dopytovaní ľudia, ktorí sú ťažšie dostupní prostredníctvom internetu. Vzorka je reprezentatívna z hľadiska pohlavia, veku, kraja, veľkosti sídla a vzdelania.
Všetky uvedené kvóty sú vzájomne previazané.

 

Image courtesy of Serge Bertasius Photography at FreeDigitalPhotos.net

MENU