MENU

On – line  zber dát – CAWI

Pre on -line zber dát máme spoluprácu s viacerými profesionálnymi on-line panelmi. Vieme pomôcť s prekladom dotazníka, kódovaním otvorených otázok ako aj s celkovými výstupmi v grafickej podobe.

 

 

 

 

MENU