MENU

CLT – In hall testy

CLT testy realizujeme v rôznych väčších mestách na území SR.
Kvalitu prieskumu zabezpečujú naši dlhoroční profesionálni anketári.
Pri realizácií CLT je prítomní vždy zástupca našej spoločnosti alebo supervízor.
CLT testy sú vždy realizované na základe vopred dohodnutom kvótnom členení respondentov.

Pre CLT testy v Bratislave máme svoju miestnosť v lokalite so zvýšenou frekvenciou pohybu ľudí.

 

MENU