MENU

Customer DNA

Consumer Insight – spotrebiteľské a nákupné správanie B2C / B2B
In Store behaviour – nákupné správanie v mieste predaja
Customer satisfaction – spokojnosť vašich zákazníkov B2C / B2B
Customer segmentation – segmentácia zákazníkov
Customer loyalty – analýza lojality zákazníkov B2C / B2B
Customer motivator – benefity a motivácia zákazníkov B2C / B2B

Dnešný zákazník hľadá viac ako benefit. Hľadá značku, ktorá stojí pri ňom, pomáha mu riešiť problémy, uľahčuje mu život, plní mu sny.

Pomôžeme Vám:

  • porozumieť vašim zákazníkom
  • analyzovať faktory, ktoré vplývajú na nákupné a spotrebiteľské správanie
  • identifikovať motivátory a bariéry pri nákupe značky
  • odhaliť nepokryté potreby zákazníkov
  • identifikovať relevanciu cieľovej skupiny
  • hľadať možnosti ako osloviť nových zákazníkov
  • hľadať vhodné motivátory ako zvýšiť lojalitu zákazníkov a spokojnosť zákazníkov

MENU