MENU

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Expertné testovanie komunikačných posolstiev pre Branding Slovensko v oblasti cestovného ruchu (FGD a on-line prieskum v 5 krajinách).

Výstupy celej štúdie.

 

 

MENU