MENU

On line research

On line prieskum realizujeme na databáze respondentov internetového panelu na vzorke minimálne  300 respondentov.

On line prieskum slúži na zodpovedanie všetkých otázok ohľadom značky, preferencií, nákupného a spotrebiteľského správania. Prostredníctvom on line prieskumu testujeme aj nové koncepty a obaly produktov a značiek.

Druhou formou on line prieskumu je prieskum spokojnosti zákazníkov, kde klient dodá vlastnú databázu klientov.
Treťou možnosťou sú online fokusové skupiny, ktoré sú z časového a finančného hľadiska menej náročné a sú vhodné najmä v prípade mladšej cieľovej skupiny.

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeVáš email Vaša správa Antispam: Koľko má človek očí?

MENU