MENU

Prieskum trhu základ celého biznisu

Prieskum trhu základ nielen marketingu, ale celého biznisu.

Prieskum trhu by nemal byť výsadou len veľkých nadnárodných firiem, ale mal by byť  základom obchodnej a marketingovej stratégie každej firmy. Nezáleží na tom, či firma niečo vyrába alebo predáva tovar či služby.

Spotrebiteľský prieskum trhu totiž prináša všetky potrebné informácie o:

 • trhu – jeho vývoji  v určitej kategórií, o ponuke sortimentu, cenách, benefitoch
 • konkurencii – jej pozicioningu, ponuke, cenách, benefitoch, komunikácií so zákazníkmi
 • zákazníkoch – a ich spotrebiteľskom správaní, potrebách, preferenciách, motivátoroch alebo naopak bariérach pri nákupnom rozhodovaní

V čom môže byť prieskum prospešný? Kedy využiť prieskum trhu?

 Ak zavádzate nový produktu, službu, štartujete start up

Už pri prvých krokoch prípravy nových produktov, potrebujete mať zodpovedané  nasledujúce otázky:

 • Aký je potenciálny trh pre nový produkt alebo službu?
 • Aká je veľkosť trhu – kategória? Koľko ľudí z celkovej populácie nakupuje túto kategóriu alebo podobné produkty?
 • Aká je konkurenčná ponuka? Ktoré konkurenčné produkty sú najviac kupované a prečo?
 • Koľko zákazníkov dokážete osloviť Vy?
 • Kto je primárna cieľová skupina (nosní zákazníci) produktu?
 • Je produkt, jeho funkčné parametre, novinky akceptovateľný pre svojich budúcich zákazníkov ?
 • Sú nejaké bariéry, ktoré by mohli budúcich zákazníkov odradiť od nákupu?
 • Ako vnímajú benefity nového produktu / služby budúci zákazníci?
 • Sú tieto benefity pre nich relevantné? Ktorý benefit je najdôležitejší pre budúcu komunikáciu?
 • Aký distribučný kanál je najvodnejší pre produkt alebo službu a cieľovú skupinu, ktorej je určrený.
 • Aká  forma komunikácie bude najvhodnejšia?

Plánujete inovácie Vašich produktov

Dnes je doba inovácií. Firmy vylepšujú svoje produkty, pridávajú  nové parametre, prechádzajú na ekologickejšie produkty. Rovnako ako pri zavádzaní nových produktov a služieb, tak aj pri inováciách potrebujete mať informácie, ako tieto inovácie dokážu osloviť Vašich zákazníkov:

Sú tieto inovácie dostatočne motivujúce, aby oslovili nových zákazníkov?

 • Akých? Akú cieľovú skupinu?
 • Neodradia tieto inovácie Vašich lojálnych zákazníkov?
 • Ak si ponecháte pôvodný aj inovovaný produkt, aká bude tzv. kanibalizácia (prienik zákazníkov)?
 • Ako sa zmení positioning Vášho produktu / značky?

Ako vnímajú tieto inovácie produktu alebo služby existujúci  / budúci zákazníci?

 • Sú tieto inovácie pre nich relevantné?
 • Aký benefit bude najvhodnejší  pre budúcu komunikáciu takýchto inovovaných produktov?
 • Aký obal bude zodpovedať positioningu, tak aby oslovil stanovenú cieľovú skupinu?
 • Aká forma komunikácie bude najvhodnejšia?
 • V prípade zvýšenia ceny, aká je optimálna cena, respektíve cenový strop pre takúto inováciu?

Chcete zvýšiť spokojnosť a lojalitu Vašich zákazníkov?

 Mnoho firiem sa dnes orientuje na neustále získavanie nových zákazníkov. Ale viete, že až 70% obratu prinášajú  práve tí, čo sa k Vám vracajú opakovane, teda Vaši lojálni zákazníci?
Zákaznícky prieskum Vám môže pomôcť nájsť odpovede na otázky:

 • Koľko  máte takýchto lojálnych zákazníkov?
 • Aká je ich frekvencia nákupu podobných produktov alebo služby?
 • Koľko % z týchto nákupov realizujú u Vás?
 • Aké iné produkty, značky nakupujú v tejto kategórií? A prečo?
 • Aké sú ich dôvody, motivátory, aby nakúpili u konkurencie?
 • Ako sú Vaši zákazníci spokojní s Vašimi produktmi a službami?
 • A ako s konkurenčnými? Aké rozdiely vnímajú medzi Vašimi produktmi  alebo službami a konkurenčnými?
 • Čo by ste mali zlepšiť, aby ste zvýšili ich lojalitu?

Váš obchod, Vaše tržby v poslednom období klesajú alebo stagnujú

Chcete nájsť dôvody? Chcete zvrátiť tento pokles?
Ak áno, treba urobiť hĺbkovú analýzu Vášho portfólia vs. portfólia Vašej konkurencia a analýzu celej kategórie.

Pokles môže mať 2 základné príčiny:

 1. Pokles celej kategórie, menej ľudí nakupuje takýto sortiment.
 2. Presun Vašich zákazníkov ku konkurencii, ktorá im ponúkla lepší sortiment, služby, ceny, vyššiu kvalitu, lepšie parametre, alebo ich len oslovila účinnejšou komunikáciou.

Správne zvolený prieskum dokáže odhaliť príčiny a nájsť najúčinnejšie riešenia, ktoré Vás posunú ďalej. A v konečnom dôsledku aj ušetriť Vaše finančné prostriedky na nesprávne zvolenú stratégiu.

Na všetky tieto otázky Vám pomôže vhodne zvolený prieskum trhu.

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeVáš email Vaša správa Antispam: Koľko má človek očí?

MENU