MENU

Focus Groups pomôžu odhaliť skryté tajomstvá

Kvalitatívny prieskum skúma príčiny nákuopného správania sa zákazníkov. Umožňuje hĺbkovo pochopiť potreby a priania cieľovej skupiny na malej vzorke respondentov. Patria sem individuálne hĺbkové rozhovory, etnografia a skupinové diskusie tzv. Focus Groups.

Skupinové diskusie prinášajú pochopenie trhu

Viete ako ľudia používajú produkty?

 • Kde ich používajú?
 • Kedy ich používajú?
 • Ako často ich používajú?
 • Ako jednoduché alebo naopak obtiažne je ich požívanie?
 • Ako ich nakupujú?
 • Kde ich nakupujú?
 • Aký majú k ním vzťah?
 • Aký je všeobecný názor na tieto produkty?
 • Čo sa im na týchto produktoch páči?
 • Aké majú výhrady pri týchto produktoch?

Skupinové rozhovory alebo Focus Groups sa realizujú v malej skupine 6-8 respondentov.
Vedie ich skúsený moderátor a diskusie trvajú zhuba 2 hodiny.
Realizujú sa vo viacerých mestách v rámci Slovenska a respondenti sú vyberaní tak, aby pokryli cieľovú skupinu produktu, značky alebo služby.

Prečo prieskum v malej skupine respondentov?

Diskusie v malej skupine dokážu odhaliť skryté tajomstvá. Skúsený moderátor vtiahne  všetkých respondentov do diskusie, respondenti dokážu odbúrať svoje obavy a predsudky a spontánne reagovať na rôzne otázky.

Moderátor sa s respondentmi doslova hrá. Využíva rôzne projektívne techniky, a psychologické cvičenia. Vďaka tomu dokáže odhaliť postoje, zvyky, očakávania, spotrebiteľské správanie, ktoré by sa v štandardnom dopytovaní nepreukázali.

Moderátor má počas diskusie možnosť pozorovať respondentov a dokáže interpretovať aj ich neverbálnu komunikáciu (tj, reč tela, hlas, intonáciu).

Ľudia často nevedia vyjadriť svoj názor, mnohé činnosti robia zo zvyku a podvedome. Na druhej strane práve tieto podvedome reakcie ovplyvňujú ich spotrebiteľské správanie.

Tieto informácie sú nenahraditeľným zdrojom pre ďalšie inovácie, nové spôsoby komunikácie, distribúcie.

Keď respondenti popisujú osobu, ktorá má meno Vašej značky

Jednou z takýchto techník je napríklad personifikácia. Respondenti dostanú úlohu popísať produkt alebo značku na základe osoby, ktorá sa im k nej vybaví.

Neraz sa mi stalo, že značku reprezentovala osoba:

 • vo vyššom veku
 • ktorá vykonáva manuálnu prácu
 • večer trávi pri nudných seriáloch alebo futbale s pivom ruke, prípadne v miestnom pohostinstve.
 • aa oblečení si nepotrpí
 • ak vlastní auto tak starú škodovku

Myslíte si, že takýto opis môže charakterizovať  značku, ktorá je trendy a má potenciál rásť?

Moderátor počas diskusie využíva rôzne obrázky ľudí, zvierat, emócií. Pomocou takýchto projektových techník sa dá aj v  malých skupinách respondentov nájsť viac informácií ako v štandardnom prieskume formou dotazníka.

Čo všetko testujeme prostredníctvom skupinových diskusií?

Pomocou skupinových diskusií (Focus Groups) analyzujeme  spotrebiteľské správanie respondentov, positioning značky alebo produktu, vhodnú cieľovú skupinu, inovácie a koncepty nových produktov, koncepty reklamných kampaní, koncepty mobilných aplikácií.

Inovujete? Prinášate nové produkty, aplikácie? Spoznajte svoj trh

Inovácie, novinky, mobilné aplikácie sú dnes nevyhnutnou súčasťou každej firmy, produktu alebo aj start-upov.

Nie všetky sa ale reálne ujmu na trhu.  Môžu byť rôzne dôvody prečo:

 • inovácia nezaujme zákazníkov
 • nevedia sa s ňou stotožniť
 • nenájdu benefity, ktoré očakávajú
 • nevedia ji používať,
 • nerieši ich problémy…

Skôr ako začnete vyvíjať nový produkt, inovácie alebo aj úplne nový biznis mali by ste pochopiť Váš trh, Vašich budúcich zákazníkov, Vašu konkurenciu a celkovú perspektívu.

Skupinové diskusie prinášajú nové príležitosti

Aké majú spotrebitelia, ľudia nenaplnené potreby vo Vašej kategórii, na trhu, kde chcete vstúpiť? Aké majú problémy? Čo by im pomohlo?

 • Aké funkcie, technické parametre by uvítali?
 • Aké benefity sú pre nich dôležité?
 • Aké majú problémy pri používaní týchto produktov?
 • Aké sú príčiny týchto problémov?
 • Ako by riešili tieto problémy?
 • Aké zlepšenia, inovácie odporúčajú?

Nové príležitosti? Čo to znamená?

Sú to neuspokojené potreby budúcich zákazníkov, ich priania a túžby, ktoré sú nenaplnené.Neuspokojené potreby a priania sú obchodné príležitosti.

Nenaplnené potreby sú príležitosťou pre odlíšenie sa, nový positioning a možnosť byť prvý. Tieto nenaplnené potreby môžu zmeniť alebo ovplyvniť smer, inováciu a vývoj produktov.

Na všetky tieto otázky Vám pomôže vhodne zvolený prieskum trhu.

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeVáš email Vaša správa Antispam: Koľko má človek očí?

MENU