MENU

Ing. Silvia Milová – Project Manager

Špecialista na  projekty:  Customer satisfacion – hodnotenie spokojnosti zákazníkov, Mystery shopping  kamenných prevádzok a maloobchodných predajní, vedenie a organizácia Focus group – diskusné kvalitatívne skupiny, Staff satisfaction – hodnotenie spokojnosti zamestnancov, Marketingové audity a consulting – nastavenie stratégií a plánov, aplikácia v praxi, Event marketing – organizácia a kreatívne riešenia.

Pracovné skúsenosti

  • Viac ako 10 ročná prax na strane marketingovej a prieskumnej agentúry
  • 5 ročná prax na strane klienta (obchodné spoločnosti)
  • 5 ročná prax v oblasti marketing-a-manažment poradenstva pre malé a stredné firmy, biznis segment.

MENU