MENU

PhDr. Desanka Kanderová, PhD – konzultant pre HR prieskum

Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore sociálna a pracovná psychológia.
Pracovné skúsenosti hlavne na rozvoj osobnosti, zvládanie náročných životných udalostí, pomoc pri výberových pohovoroch, tréning sociálno-emocionálnych kompetencií a komunikačných zručností, poradenských konzultácií a moderovaných workshopov: poradenstvo pri výberovom konaní, pri realizácii a tvorbe hodnotiacich rozhovorov,  workshopy na zlepšenie spolupráce, kooperácie medzi pracovníkmi správy a obchodu, na zlepšenie internej a externej komunikácie, na zavedenie zmeny v spoločnosti –
Spolupracovala  s  rôznymi firmami z oblasti služieb, IT, automobilového a energetického priemyslu.

Certifikáty:

  • Certifikát pre 360 stupňovú spätnú väzbu „PROFILOR“
  • Certifikát z absolvovania kurzu „Pozitívne postoje a obchodné schopnosti“
  • Certifikát z absolvovania kurzu „Odborná príprava mediátora“
  • Výcvik v skupinových formách psychokorektívnej práce
  • Certifikát z absolvovaného kurzu „Introductory Course to Crisis Management in Schools“

 

MENU