MENU

7 ročná skúsenosť v prieskumnej agentúre GfK

Počas pôsobenia v GfK som postupne viedla dve oddelenia na pozícií:

Head of Customer Goods Research Department 

  • Práca zahŕňala vedenie a manažovanie celého tímu oddelenia, komunikáciu s klientmi, akvizičnú činnosť  a najmä prípravu prieskumov a následnú analýzu dát s riešeniami a odporúčaniami.
  • Súčasťou prieskumu bola aj prezentácia výsledkov a marketingových odporúčaní.
  • Klientmi boli spoločnosti z oblasti FMCG, developingu a automobilového priemyslu. Medzi hlavných klientov patrili:
    Coca Cola, Kraft Food, Kofola, Masterfoods, Nestle, Rajo, Enel Slovenské Elektrárne, Hyundai, Kia, VW, BMW, HB Reavis Group, Penta Investment, IPR Slovakia, RUNICA Investment, TriGranit, ICT Istroconti.

Head of ConsumerScan Department

  • Práca zahŕňala vedenie a manažovanie 11-členného tímu a celej činnosti kontinuálneho zberu dát panelu domácnosti v kategóriách FMCG, komunikáciu s klientmi, akvizičnú činnosť, analýzu dát a prezentáciu výsledkov a odporúčaní.
  • Kontinuálny prieskum trhu Consumer Scan zahŕňal dáta ako podiely na trhu, v reťazcoch, penetráciu domácností, frekvenciu nákupov a špeciálne analýzy nákupného správania domácností.
  • Medzi hlavných klientov patrili:
    Tchibo, Palma, Coca Cola, Heineken, Baliarne obchodu Poprad, Kraft, Nestle, Rajo, Procter and Gamble.

MENU