MENU

4 ročná skúsenosť v lizingovej spoločností Sporofin a.s. na pozícií vedúcej oddelenia marketingu a stratégií

Moja pracovná náplň zahŕňala:

  • analýzu výsledkov predaja
  • prácu s databázou a štatistické vyhodnocovanie priebežných výsledkov
  • spoluprácu s manažmentom pri vytváraní nových produktov
  • propagáciu spoločnosti, komunikáciu s reklamnými a PR agentúrami
  • zastrešenie podpory predaja v spolupráci s pobočkami po Slovensku
  • vytvorenie prvého členského klubu pre klientov

MENU