MENU

O nás

Základom našej práce je dlhoročná skúsenosť v prieskume trhu, vysoká profesionalita a individuálny prístup ku každému projektu.
Našou silnou stránkou sú aj skúsenosti z klientskej strany, preto vieme aplikovať vhodnú metodológiu tak, aby pokryla potreby manažérov na marketingu.

Ing. Mária Boťanská – Executive Director

Spoločnosť MB Brand Management som založila v roku 2009.

Mojim cieľom je poskytovať kvalitný prieskum trhu nie len pre veľké korporácie, ale priblížiť prieskum trhu aj menším spoločnostiam. Celý profesionálny život pracujem s informáciami a práve preto viem, aké sú potrebné pre strategické rozhodovanie. Moje skúsenosti s dátami a informáciami sú zo strany prieskumnej agentúry aj zo strany využitia na strane klienta. Kvalitatívny prieskum a práca s ľuďmi je zároveň mojou vášňou.

Pracovné skúsenosti

 • 6 ročná skúsenosť na marketingovom oddelení v spoločnosti Palma a.s., z toho 5 rokov ako externý konzultant (viac info)

  Mojou úlohou bola implementácia všetkých externých a interných  dát a prieskumov do marketingových aktivít jednotlivých značiek a podpora pri zavádzaní nových značiek.

  Moja pracovná náplň zahŕňala:

  • analýzu Retail a Consumer dát
  • analýzu externých prieskumov
  • realizáciu spotrebiteľských prieskumov  v internej réžii
  • analýzu dunnhumby dát
  • analýzu trhu a konkurencie
  • prípravu podkladov pre marketingové plány jednotlivých značiek
  • budovanie on-line komunikácie so spotrebiteľmi značiek
 • 7 ročná skúsenosť v prieskumnej agentúre GfK (viac info)

  Počas pôsobenia v GfK som postupne viedla dve oddelenia na pozícií:

  Head of Customer Goods Research Department 

  • Práca zahŕňala vedenie a manažovanie celého tímu oddelenia, komunikáciu s klientmi, akvizičnú činnosť  a najmä prípravu prieskumov a následnú analýzu dát s riešeniami a odporúčaniami.
  • Súčasťou prieskumu bola aj prezentácia výsledkov a marketingových odporúčaní.
  • Klientmi boli spoločnosti z oblasti FMCG, developingu a automobilového priemyslu. Medzi hlavných klientov patrili:
   Coca Cola, Kraft Food, Kofola, Masterfoods, Nestle, Rajo, Enel Slovenské Elektrárne, Hyundai, Kia, VW, BMW, HB Reavis Group, Penta Investment, IPR Slovakia, RUNICA Investment, TriGranit, ICT Istroconti.

  Head of ConsumerScan Department

  • Práca zahŕňala vedenie a manažovanie 11-členného tímu a celej činnosti kontinuálneho zberu dát panelu domácnosti v kategóriách FMCG, komunikáciu s klientmi, akvizičnú činnosť, analýzu dát a prezentáciu výsledkov a odporúčaní.
  • Kontinuálny prieskum trhu Consumer Scan zahŕňal dáta ako podiely na trhu, v reťazcoch, penetráciu domácností, frekvenciu nákupov a špeciálne analýzy nákupného správania domácností.
  • Medzi hlavných klientov patrili:
   Tchibo, Palma, Coca Cola, Heineken, Baliarne obchodu Poprad, Kraft, Nestle, Rajo, Procter and Gamble.
 • 4 ročná skúsenosť v lizingovej spoločností Sporofin a.s. na pozícií vedúcej oddelenia marketingu a stratégií (viac info)

  Moja pracovná náplň zahŕňala:

  • analýzu výsledkov predaja
  • prácu s databázou a štatistické vyhodnocovanie priebežných výsledkov
  • spoluprácu s manažmentom pri vytváraní nových produktov
  • propagáciu spoločnosti, komunikáciu s reklamnými a PR agentúrami
  • zastrešenie podpory predaja v spolupráci s pobočkami po Slovensku
  • vytvorenie prvého členského klubu pre klientov

Michaela Macháčová– Research Manager

V spoločnosti pracujem od októbra 2014. Mojou úlohou je organizácia terénnej fázy projektov, zberu dát, logickej kontroly dát, práca s anketármi, príprava prieskumu, organizácia a zabezpečenie kvalitatívneho prieskumu a In hall testov. Mám rada prácu s ľuďmi a realizujem náročnejšie individuálne rozhovory s vrcholovým manažmentom v rámci B2B prieskumu.

Pracovné skúsenosti

 • 4 ročná skúsenosť v spoločnosti Nielsen Slovensko na pozícií Field Coordinator (viac info)
  • riadenie anketárskej siete po celom Slovensku
  • nábor nových anketárov a ich školenia
  • organizácia terénnej fázy projektov
  • logická kontrola dát a spätné kontroly anketárov
  • reporting priebehu zberu dát pre klientov
  • organizácia a zabezpečenie In hall testov a FGD
  • moderovanie sprevádzaných nákupov
  • realizácia individuálnych rozhovorov B2B (vrcholoví manažéri)

Mgr. Michal Beneš – Data Analytic

Na štatistických analýzach spolupracujeme s Michalom Benešom-  www.benesconsult.com.
Spolupráca pri analýzach so štatistickou signifikáciou, segmentačných, klastrových, faktorových a korešpondenčných analýzach.

 

 

 

 

PhDr. Desanka Kanderová, PhD – konzultant pre HR prieskum

Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore sociálna a pracovná psychológia.
Pracovné skúsenosti hlavne na rozvoj osobnosti, zvládanie náročných životných udalostí, pomoc pri výberových pohovoroch, tréning sociálno-emocionálnych kompetencií a komunikačných zručností, poradenských konzultácií a moderovaných workshopov: poradenstvo pri výberovom konaní, pri realizácii a tvorbe hodnotiacich rozhovorov,  workshopy na zlepšenie spolupráce, kooperácie medzi pracovníkmi správy a obchodu, na zlepšenie internej a externej komunikácie, na zavedenie zmeny v spoločnosti –
Spolupracovala  s  rôznymi firmami z oblasti služieb, IT, automobilového a energetického priemyslu.

Certifikáty:

 

Anketárska sieť

Disponujeme 292 vyškolenými anketármi po celom Slovensku a 124 mystery shoppermi a regrutátomi pre kvalitatívne riešenia. Anketári aj Mystery shopperi sú pravidelne školení v metodológiách kvantitatívneho aj kvalitatívneho prieskumu a spolupracujeme s nimi dlhodobo. Kvalitu a profesionalitu našej anketárskej siete kladieme na prvé miesto.

Pre náš elektronický zber dát používame platformu QPSMR, ANQUETO.
Pri Mystery Shoppingu využívame nahrávanie rozhovorov, kontrolu mystery shopperov pomocou GPS lokátorov, zabezpečujeme foto-dokumentáciu. V prípade záujmu ponúkame možnosť vytvorenie on-line reportingu na mieru.

Spoločnost MB Brand Management s.r.o. sa stotožňuje so zásadami etického kódexu ESOMAR.
Súčasťou každého projektu je 30% spätná kontrola prostredníctvom mailu alebo telefónu. Súčasťou kontroly sú otázky na vek respondentov, dĺžku dotazníka a odpoveď na 2-3 náhodné otázky z dotazníka.

 

 

 

 

 

 

 

MENU