MENU

Zdravé potraviny vo vnímaní obyvateľov Slovenska

Zdravé potraviny je téma, o ktorej sa často diskutuje. Spotrebitelia sú náročnejší a edukovanejší ako v minulosti. Po rôznych aférach a škandáloch s potravinami  si dávajú pozor pri kúpe potravín a viac sledujú informácie na obale. Dnešný životný štýl je viac o zdravom štýle života, k čomu bezpodmienečne patrí aj zdravá strava a zdravé potraviny.

Ako teda vnímajú slovenskí spotrebitelia pojem zdravé potraviny? Čo toto slovo evokuje?

Z 1600 dopytovaných respondentov až ¾ uviedli, že zdravé potraviny sú tie, ktoré

  • neobsahujú žiadne chemické prísady, éčka, farbivá.
  • benefit „bez pridania…“ je pre spotrebiteľov najžiadanejším benefitom.

Slovenské produkty sú čoraz viac propagované.  Ako zdravé potraviny ich vníma polovica respondentov.

Najnižšiu hodnotu dosiahli BIO potraviny, ktoré sa paradoxne prezentujú ako zdravé potraviny. Je tu pomerne vysoká nedôvera voči týmto potravinám.

 

Zdravé potraviny majú svojich zákazníkov. Z prieskumu jednoznačne vyplýva, že ľudia na Slovensku majú záujem o tieto  potraviny, ale sú pre nich cenovo nedostupné.

Väčšinou ide o nákupy potravín, ktoré vnímajú ako zdravé, prírodnejšie, bez chemických aditív, len v cenových akciách (80%). Viac ako polovica respondentov uviedla, že by takéto potraviny kupovala, ale nemôže si ich dovoliť.

Potraviny, ich pôvod, prísady a zloženie viac menej riešia všetci spotrebitelia. Len 1% opýtaných uviedlo, že zdravé potraviny nekupuje a ani sa o ne nezaujíma.

62% opýtaných deklarovalo, že pri nákupe potravín je pôvod a kvalita dôležitejšia ako cena. Naopak takmer 1/3 uviedla, že je pre nich najdôležitejšia najnižšia cena.

Zdravšie, prírodnejšie potraviny priamo súvisia s kúpyschopnosťou obyvateľov Slovenska. Každopádne deklarácia záujmu o tieto potraviny je pomerne vysoká a do budúcnosti bude mať pozitívne trendy.

MENU