MENU

Nakupujú na internete len mladí ľudia?

Na internete nakupujú mladší aj starší

Mnohé firmy cielia svoje internetové kampane najmä na mladých ľudí. Najintenzívnejšou vekovou skupinu sú síce ľudia vo veku od 25-34 rokov ale vek ale nie je jednoznačné kritérium pri nákupoch na internete. Sú mladí ľudia, ktorí na internete nakupujú s nižšou frekvenciou a naopak sú aj starší ľudia, ktorí nakupujú často. Mladí ľudia sú všeobecne väčší switcheri, sa neboja nakupovať na menej neznámych stránkach ani v zahraničí. U nich sa lojalita buduje ťažšie. Naopak, pri ľuďoch v strednom a vyššom veku je obava z neznáma vyššia. Uprednostňujú viac dôveryhodné zdroje a stránky ktoré sú všeobecne známe. Branding a budovanie mena a lojality je dôležitý aj pri internetových obchodoch.

Kupujúci na internete podľa veku a frekvencie nákupov.

graf kupujúci na internete podľa veku

Na internete nakupujú ľudia z veľkých miest aj z malých obcí.

Na to, či nakupujeme na internete často, nehrá rolu ani to kde bývame. Tí, čo nakupujú na internete s vyššou frekvenciou sú zastúpení rovnako z väčších miest aj z malých obcí a kopírujú rozloženie obyvateľov Slovenska podľa demografického rozloženia.

graf kupujúci na internete podľa veľkosti sídla Ktoré kritérium člení kupujúcich na internete?

Čo teda ovplyvňuje nakupovanie na internete?
Sú to naše postoje k nakupovaniu, naše životné hodnoty a postoje, prostredie kde žijeme, bývame či pracujeme.

Práve na základe týchto kritérií sme rozdelili obyvateľov Slovenska do 7 segmentov.  Segmenty odrážajú naše zvyky či postoje k nakupovaniu a delia kupujúcich na základe benefitov a motivátorov, ktoré ovplyvňujú ich nákupné správanie celkovo a aj na internete.

Viac informácií o štúdii Ako nakupujeme.

Vzorka 1460 respondentov. Viac informácií v sekcii Dizajn prieskumu.

MENU