MENU

Kto a prečo likuje firemné stránky a statusy

Kto a prečo likuje firemné stránky a statusy.

Facebook je novodobý fenomén nielen na zábavu a chatovanie s priateľmi, ale aj na komunikáciu so svojím zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom.

Cieľom tohto prieskumu bolo analyzovať nielen základné správanie sa fanúšikov facebooku, ale aj hlbšia analýza zdieľania a likovania firemných, respektíve produktových stránok.

Podľa prieskumu takmer 80% opýtaných trávi na Facebooku maximálne 15 hodín týždenne. 16 % opýtaných trávi na FB viac ako 20 hodín a z toho 4%  viac ako 40 hodín týždenne.

Možno povedať, že mladí ľudia, ako aj tí v strednom veku vo všeobecnosti trávia na FB viac času ako starší. Viac času trávia na FB muži ako ženy.  Čas strávený za FB priamo úmerne stúpa so vzdelaním respondentov. Nadpriemerne sú zastúpení ľudia s vysokoškolským vzdelaním a z miest nad 100 tisíc  obyvateľov, čiže z Bratislavy a Košíc.

Koľko produktových stránok pripadá na 1 fanúšika?

Z 500 opýtaných pripadá na jedného respondenta 42 produktových stránok. Uvedený priemer jemne skresľuje intenzívna skupina 5% fanúšikov, ktorí zdieľajú viac ako 100 takýchto stránok.

Median predstavuje 10 stránok na 1 FB užívateľa.

Kto sú aktívni fanúšikovia:

Najväčšiu skupinu, 28%, tvoria tí, ktorí majú lajknutých viac ako 30 produktových stránok. Sú to najmä mladí ľudia, pričom prevažujú ženy vo veku 18-26 rokov so stredoškolským vzdelaním a z menších obcí do 5 000 obyvateľov. Nadpriemerne obľubujú tieto stránky aj ľudia so základným vzdelaním.

Pozoruhodným trendom je, že produktové stránky pomerne intenzívne lajkujú nielen mladí ľudia, ale  aj staršia generácia nad 60 rokov. Ide samozrejme o  seniorov, ktorí sú počítačovo zdatní.

Facebook výsledky

Seniorská generácia zatiaľ trávi na Facebooku výrazne menej času ako tá mladá, avšak tento čas využíva predovšetkým na hľadanie informácií, menej na  chatovanie.

 

MENU