MENU

Kde nakupujeme BIO potraviny

Bioprodukty sú vnímané ako potraviny, ktoré sú ekologické a organické, bez pridania rôznych aditív. Obchodov s biopotravinami neustále pribúda. Ide o špecializované kamenné predajne aj internetové obchody. Biopotraviny sú zároveň v ponuke takmer v každom reťazci, často aj pod vlastnou značkou reťazca.
Podla našej štúdie Ako nakupujeme, ktorá bol realizovaný na  vzorke 1460 respondentov,

55 % ľudí kupuje BIO potraviny, 11 % uviedlo, že ich kupuje partner alebo partnerka. Tretina ich nekupuje vôbec.

 

Z tých, čo biopotraviny kupujú aspoň občas, nakupuje 62 % v kamenných obchodoch. Biopotraviny kupujú približne rovnako muži (48 %) aj ženy (52 %). Zatiaľ čo ženy majú tendenciu pozrieť si ponuku na internete a následne kúpiť v kamennej predajni, muži si skôr pozrú ponuku v kamennom obchode a následne kúpia lacnejšie na internete.
Nosnými zákazníkmi biopotravín v kamenných obchodoch sú ľudia vo veku 35–44 rokov a ľudia nad 55 rokov.

Naopak, tí čo skôr preferujú nákup týchto potravín na internete, sú mladí ľudia do 34 rokov, ale aj generácia vo veku 45–55 rokov. Z mladých ľudí ide najmä o domácností bez detí. Sú to mladí ľudia, ktorí sú orientovaní na značky, chcú byt trendy a in. Zo strednej vekovej kategórie ide najmä o ľudí, ktorí majú nadpriemerný príjem a zároveň si chcú dopriať čo najvyššiu kvalitu, pričom cena pre nich nie je rozhodujúci parameter.

Bez názvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na to, že vo veľkých mestách je obchodov so sortimentom biopotravín výrazne viac, spotrebitelia preferujú nákup v kamennom obchode a občas na internete.
Pri menších sídlách je o niečo vyššia preferencia nákupu biopotravín na internete.

Najväčší rozdiel medzi spotrebiteľmi, ktorí preferujú jednotlivé distribučné miesta, je v samotnej frekvencii nákupu na internete. Z tých ľudí, ktorí nakupujú v kamenných obchodoch, 33 % nakupuje na internete raz mesačne a častejšie. Pri tých, čo nakupujú väčšinou v kamenných obchodoch a občas na internete, je tento podiel 51 % a pri tých, čo nakupujú väčšinou na internete, je tento podiel 58 %.

Na záver treba povedať, že biopotraviny si spotrebitelia kupujú aspoň občas, ale na druhej strane existuje aj pomerne vysoká nedôvera v tieto potraviny.
Práve preto zatiaľ ľudia preferujú nákup v kamennej predajni, kde si môžu produkty reálne pozrieť a overiť ešte predtým, ako si takýto výrobok kúpia.
Spotrebitelia sú dnes čoraz uvedomelejší a pri nákupe potravín aj náročnejší. Čoraz viac sa zaujímajú o to, aké zloženie majú potraviny, ktoré nakupujú. Viac ako polovica ľudí (53 %) sa stotožnila s výrokom, že informácie na obale číta pravidelne alebo aspoň občas.

 

Výsledky sú na základe segmentačnej štúdie Ako nakupujeme, ktorá bola realizovaná na vzorke 1460 respondentov vo veku od 18-69 rokov. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom internetového dopytovania, doplnený osobnými rozhovormi. Osobnými rozhovormi boli dopytovaní ľudia, ktorí sú ťažšie dostupní prostredníctvom internetu. Vzorka je reprezentatívna z hľadiska pohlavia, veku, kraja, veľkosti sídla a vzdelania.
Všetky uvedené kvóty sú vzájomne previazané.
www.akonakupujeme.sk

Článok bol publikovaný v periodiku Tovar a predaj 7-8/2016.

MENU