MENU

Informácie na obale. Pre koho sú dôležité?

Informácie o zložení sú dnes veľmi často diskutovanou témou. Často sú umiestnené na obale písmenami, na ktoré potrebujeme lupu. Informácie o zložení na obale môžu produktu alebo značke pomôcť ale aj uškodiť. Pred pár rokmi ľudia šunku kupovali najmä podľa ceny. Dnes sa pri pulte s čerstvými mäsovými výrobkami ľudia pýtajú na obsah mäsa. O to, čo je na obale sa zaujímame stále viac.

Podľa prieskumu sa viac ako polovica ľudí  (53%) stotožnila s výrokom, že informácie na obale číta. Takmer ¼  ľudí si tieto informácie číta určite. Sú to zákazníci , ktorí si prečítajú informácie o zložení aj na vašom produkte. V dnešnej internetovej dobe si každý ľahko zistí, čo ktorá skratka znamená a ktorá zložka je reálne zastúpená.

Kto sú ľudia, čo čítajú informácie o zložení na obale?

S týmto výrokom sa úplne alebo skôr stotožnili viac ľudia vo vyššom veku a ľudia s vyšším príjmom a vyšším vzdelaním. A sú to nadpriemerne ženy.

Výrazne nadpriemerne čítajú informácie ľudia z Bratislavy a Košíc – až 61% z nich. Práve v týchto mestách je ale najvyššia kúpna sila.

S príjmom súvisí aj ich postoj ku kvalite a značke.
68% z tých, čo číta informácie na obale je ochotných priplatiť si za značku, ak im garantuje kvalitu.
68% z nich zároveň preferuje zdravú stravu.
Sú to teda ľudia, ktorí na obale hľadajú vyššie percentá obsahu mäsa, ovocia, prírodných zložiek a naopak menej rôznych aditív, ľudovo povedané éčiek.

Takmer polovica (43%) z nich je náchylná aj na skúšanie noviniek. A práve títo ľudia, čo skúšajú novinky sú následne tými, čo medzi svojimi priateľmi a známymi odporúčajú alebo naopak neodporúčajú túto novinku.

Nie sú to ale ľudia, ktorí dôverujú označeniu BIO potraviny. Len jedna štvrtina sa stotožňuje s tým, že dôveruje BIO výrobkom.

 

infografika MB Brand Management, kto číta informácie o zložení výrobku

Štúdia  Ako nakupujeme bola realizovaná na vzorke 1460 respondentov vo veku od 18-69 rokov. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom internetového dopytovania, doplnený osobnými rozhovormi. Osobnými rozhovormi boli dopytovaní ľudia, ktorí sú ťažšie dostupní prostredníctvom internetu. Vzorka je reprezentatívna z hľadiska pohlavia, veku, kraja, veľkosti sídla a vzdelania.
Všetky uvedené kvóty sú vzájomne previazané.

Viac informácií o štúdií Ako nakupujeme nájdete na www.akonakupujeme.sk

 

 

MENU