MENU

Ako a kde nakupujeme potraviny?

V poslednej dobe často počúvam od firiem z FMCG, že im klesajú predaje produktov, kategória má negatívny trend, spotrebitelia menej nakupujú. 

Ale je to naozaj tak? Nakupujú ľudia menej? Zmenilo sa nákupné správanie? Alebo sa zmenili ich nákupné preferencie? Prečo predaj niektorých značiek stagnuje, alebo klesá? Ak ľudia nenakupujú menej, kam prechádzajú zákazníci?

Opýtali sme sa 500 respondentov a ich odpovede a tvrdenia, ktoré z toho plynú, by sme Vám radi priblížili. Vzorka respondentov bola reprezentatívna podľa veku, kraja, veľkosti sídla a vzdelania. Dopytovaní boli respondenti, ktorí sú zodpovední za nákup potravín do domácností, najmä ženy.

Podľa výsledkov prieskumu MB Brand Management, špecialistu na marketingový prieskum sú 4 hlavné dôvody zmien v nákupnom správaní pri nákupe potravín:

  1.  Menej varíme, viac sa stravujeme v reštauráciách.

29% opýtaných sa vyjadrilo, že nakupuje viac potravín ako pred 1-2 rokmi. Sú to respondenti veku 25-34 rokov. Dôvodom je najmä nový člen do domácností, či už dieťa alebo partner, dospievajúce deti, ale aj to, že si doprajú dobrú a chutnú stravu.

Menšie nákupy potravín ako pred 1-2 rokmi deklaruje 24% opýtaných. Sú to nadpriemerne respondenti z vekovej úrovne  45-64 rokov. Odišli im deti z domu, nechcú plytvať potravinami, stravujú sa viac v reštauráciách a menej varia. V dôsledku týchto zmien môžu niektoré tradičné kategórie stagnovať až klesať. Naopak zmenou životného štýlu rastú modernejšie a zdravšie kategórie.
Háčik je v tom, že domácností ľudí nad 45 rokov mali priemerne 2,5 dieťaťa, dnešné domácností ledva 1,5 dieťaťa. Zároveň je treba povedať, že životný štýl dnešných mladých domácností je iný ako bol u staršej generácie.

Máme teda menšie domácnosti, ktoré  v značnej miere preferujú iný typ stravy ako staršia generácia.

graf nákupy  2.  Migrácia zákazníkov v rámci reťazcov.

Silný konkurenčný boj reťazcov ovplyvňuje a mení nákupné správanie ľudí na Slovensku.

Pokiaľ 1-2 roky dozadu najviac respondentov uviedlo ako hlavné miesto nákupu potravín Tesco, na 2. mieste reťazec Coop a na 3. mieste Kaufland, v súčasnosti je toto poradie odlišné.
V súčasnosti  ako hlavné miesto nákupov  uviedli respondenti Lidl (24%) a Kaufland (23%). Oba tieto reťazce majú silné vlastné (privátne) značky. Najviac ľudí deklarovalo presun hlavného miesta nákupu práve do reťazca Lidl, ktorý má najširšiu ponuku vlastných značiek zo všetkých reťazcov.

  3.  Nákupy v zahraničí.

30% z opýtaných ľudí nakupuje potraviny aspoň občas v  zahraničí, z toho takmer 10% aspoň raz za mesiac.  Respondenti  realizujú najviac nákupov v Rakúsku (39%).V Českej republike (28%), v Poľsku (22%) a v Maďarsku (23%).  Dôvodom ich nákupov nie je len nižšia cena, ale aj vyššia kvalita a väčší sortiment.

Dôvody nákupov sa líšia v rámci regiónov a nakupovaných kategórii. Zatiaľ čo obyvatelia Prešovského a Žilinského kraja chodia nakupovať mäso do Poľska kvôli cene, respondenti z Bratislavského a Trnavského kraja kupupjú mäso v Rakúsku kvôli vyššej kvalite.  Zaujímavou kategóriou sú aj cukrovinky. Tie nakupujeme v zahraničí nie kvôli cene a kvalite, ale najmä kvôli sortimentu.

Do zahraničia chodia nakupovať nielen obyvatelia pohraničných oblastí, ale aj zo vzdialenejších miest.   

  4.  Zvyšujúci sa záujem o zdravšie potraviny

71% z dopytovaných respondentov uviedlo, že si  aspoň príležitostne kúpia potraviny od farmárov alebo zo špecializovaných obchodov so zdravou stravou, alebo od menších slovenských výrobcov.

Z toho 6% respondentov v týchto obchodoch nakupuje pravidelne, 32% občas (raz za 2-3 mesiace). Až  38% z týchto respondentov nakupuje v týchto obchodoch viac ako 1-2 roky späť.

graf nákupy od farmárov

Ak máte záujem o podrobnejšie výsledky prieskumu, kontaktujte nás.MENU