MENU

Albero

U&A zákazníkov Albero a potenciálnych zákazníkov. Motivátory a bariéry, testovanie nových
konceptov. (FGD, Exity a on-line prieskum).

MENU