MENU

Dokáže dnešný Objaviteľ pracovať vo firme Vládcu?

Neustále sa hovorí o o tom ako ťažko je dnes získať mladého človeka do pracovného pomeru a ešte ťažšie ho udržať.

Skúsme sa na tento problém pozrieť očami Junga a jeho archetypov.

Významy jednotlivých archetypov sa už dlhé desaťročia využívajú pre budovanie značky, jej príbehov a následnej komunikácie.  Príbeh značky nás chce vtiahnuť do jej deja, tak aby sme sa s ňou stotožnili, aby sme si povedali, toto je niečo pre mňa.

Archetypy ale neovplyvňujú len značku, ale aj kompletné firemné prostredie, ktoré sa dnes spája aj s Employee brandingom a atraktivitou zamestnávateľa, čiže Employer Brandingom. Hodnota firmy by mala byť nastavená tak, aby sa s ňou jej zamestnanci stotožnili a povedali: „toto je zamestnávateľ, pre ktorého chcem pracovať.“

Archetypy nie sú viazané na vek, každý z nás môže v určitých fázach svojho života prebudiť niektorý z týchto archetypov.

Ale predsa sa medzi nachádza jeden, ktorý sa spája s konkrétnym životným obdobím a to je objaviteľ.

Objaviteľ sa spája najmä s obdobím dospievania a hľadania samého seba. Mnohí dnešní mladí sa ale hľadajú aj do 30 rokov.

Hlavným krédom objaviteľa je sloboda, cesta hľadania samého seba, objavovania nového a nových zážitkov. Chcú zmeniť svet, ženie ich túžba nájsť to, čo zodpovedá ich vnútorným pocitom a ideálom.

Firmy, ktoré sa svojimi značkami stotožňujú s archetypom objaviteľ oceňujú u svojich zamestnancov individualitu a odborné znalosti. V dnešnej dobe ide najmä o tie digitálne.

Takáto firma nemá hierarchický spôsob riadenia, ale naopak umožňuje svojim zamestnancom ovplyvňovať riadenie a rozhodovanie firmy.  Vie veľmi flexibilne prinášať na trh inovácie a zmeny. K takejto firme jednoznačne patrí flexibilný pracovný čas, home office a určitá miera nezávislosti. K objaviteľovi patrí  aj dnešný moderný dodávateľský spôsob práce formou freelancer .

Protipól je vládca.

Na druhom protipóle stojí typická firma alebo spoločnosť,  ktorá má jasnú hierarchiu, presne zadefinovanú štruktúru, postupy a pravidlá. Ide o zamestnávateľa, ktorý má postavený svoju základňu na archetype vládcu.

Riadenie a príkazy idú zhora a o rozhodnutiach sa nižšie nediskutuje. Takýmto spôsobom sú riadené mnohé veľké spoločnosti, ale aj menšie úspešné firmy, ktoré vybudoval sám zakladateľ.  Často ide  o firmy, ktoré majú niekoľko stupňovú kontrolu každého procesu, kde sa len veľmi ťažko a pomaly prijímajú nové cesty a  inovácie. A aj keď  mnohé z týchto firiem zaviedli pohyblivú pracovnú dobu a možnosť práce formou home office,  stále tu pre objaviteľa chýba nezávislosť a možnosť ovplyvňovať zmeny.

Myslíte si, že dnešný objaviteľ bude ochotní pracovať v spoločnosti so systémom vládca? Asi nie. Prilákanie talentov znamená aj zmenu myslenia a riadenia spoločnosti ako takej.

Proces riadenia je dnes dôležitý najmä na prilákanie mladých ľudí a tzv. talentov. Aj do systému riadenia vstupujú nové prvky a spokojní zamestnanci Vám prinášajú spokojných zákazníkov a budujú Váš EMPLOYER BRAND ako značku zamestnávateľa.

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeVáš email Vaša správa Antispam: Koľko má človek očí?

MENU