MENU

Čo vplýva na spokojnosť zamestnancov? Pár informácií z našich prieskumov.

Pri našich zamestnaneckých prieskumoch spokojnosti / engagementu kladieme dôraz na koreláciu jednotlivých vzťahov medzi dátami z jednotlivých otázok. Cieľom je odhaliť príčiny, nielen popis existujúceho stavu.  Každá firma a pracovné prostredie je iné a preto analýzu dát robíme vždy individuálne.

Pozreli sme sa na pár posledných prieskumov. Chceli sme vedieť, či existujú spoločné hodnoty, ktoré ovplyvňujú spokojnosť zamestnanca.

Výška platu a spokojnosť zamestnancov majú silnú koreláciu, ale neplatí to opačne. Nespokojnosť zamestnancov a nízky engagement mzda výrazne neovplyvňuje.

Čo teda ovplyvňuje spokojnosť na pracovisku?

Každá organizácia je iná a zamestnanci sú prepojení s inými motivátormi, avšak niektoré motivátory sú silno prepojené so spokojnosťou vo všetkých organizáciách. Aké?

1. Náplň práce

Najvyšší vplyv na spokojnosť zamestnancov má práve náplň práce. Zamestnanec potrebuje vidieť vo svojej práci prínos, cítiť sa hrdý na to čo robí, práca ho musí baviť a byť niečo ako jeho hobby.  Spokojnosť s náplňou práce existuje na všetkých hierarchických stupňoch, nielen na tých najvyšších. Zamestnanci sa cítia hrdý aj keď pracujú vo výrobe, alebo predávajú produkty či služby. Potrebujú však komunikovať úžitok z ich práce, benefity, ktoré produkujú finálnym zákazníkom a dostávať pozitívnu spätnú väzbu svojej práce nielen zo strany vedenia.

2. Rešpekt zo strany nadriadeného

Tak ako aj zamestnanec prejavuje rešpekt svojmu nadriadenému očakáva to aj od neho. Chce mať priestor vyjadriť svoj názor, navrhnúť zlepšenia, cítiť sa ako člen tímu pod vedením skúseného človeka. K nadriadeným, ktorí sa správajú úctivo a s rešpektom, prechovávajú zamestnanci vyššie sympatie a pochopenie. Sú ochotní pracovať rýchlejšie a aj navyše, ak ich nadriadení o to poprosí a pracuje tiež.

3. Férový prístup nadriadeného

Nespravodlivosť na pracovisku, či zo strany nadriadeného znižuje celkovú spokojnosť na pracovisku. Čím viac nespravodlivosti zaznamenávame, tým sme menej spokojní a náchylní zamestnanie zmeniť.  Asi najaktuálnejšou formou nespravodlivosti na pracovisku je prideľovanie platov a povinnosti novým zamestnancom. Firemne starší zamestnanci zaznamenávajú platové a pracovné podmienky mladších kolegov. Ak má nový zamestnanec vyšší, alebo rovnaký plat ak ten stály, dochádza k pocitu nespravodlivosti, poklesu spokojnosti a aj celkovej zaangažovanosti zamestnanca. Dlhodobý zamestnanec vníma služobne mladšieho ako menej skúseného a teda aj menej efektívneho. Nevníma jeho možný prínos pre spoločnosť. Problém nastáva ak pocit nespravodlivosti nadobudnú kľúčoví zamestnanci spoločnosti a rozhodnú sa k odchodu.

Zamestnanci sú živé bunky a akýkoľvek problém je potrebné podchytiť včas. Stúpajúca frustrácia či už z náplne práce, alebo nespravodlivosti vedie vždy k odchodu a tomu by sa mala spoločnosť snažiť zabrániť. A čím skôr sa začnú nápravné opatrenia, tým je vyššia šanca úspešného zapojenia zamestnanca naspať do tímu a na jeho miesto v rámci spoločnosti.

Viete ako je to u Vás?
Radi Vám pomôžeme s prieskumom spokojnosti vo Vašej spoločnosti.

Opýtajte sa nás, ako takýto prieskum funguje, radi Vám pomôžemeVáš email Vaša správa Antispam: Koľko má človek očí?

MENU