MENU

4 ročná skúsenosť v spoločnosti Nielsen Slovensko na pozícií Field Coordinator

  • riadenie anketárskej siete po celom Slovensku
  • nábor nových anketárov a ich školenia
  • organizácia terénnej fázy projektov
  • logická kontrola dát a spätné kontroly anketárov
  • reporting priebehu zberu dát pre klientov
  • organizácia a zabezpečenie In hall testov a FGD
  • moderovanie sprevádzaných nákupov
  • realizácia individuálnych rozhovorov B2B (vrcholoví manažéri)

MENU