MENU

Michaela Macháčová– Research Manager

V spoločnosti pracujem od októbra 2014. Mojou úlohou je organizácia terénnej fázy projektov, zberu dát, logickej kontroly dát, práca s anketármi, príprava prieskumu, organizácia a zabezpečenie kvalitatívneho prieskumu a In hall testov. Mám rada prácu s ľuďmi a realizujem náročnejšie individuálne rozhovory s vrcholovým manažmentom v rámci B2B prieskumu.

Pracovné skúsenosti

MENU