MENU

Prieskum spokojnosti zamestnancov

Prieskum spokojnosti zamestnancov odhaľuje postoje a názory zamestnancov v súvislosti s pracovnou atmosférou, riadením, spätnou väzbou, procesmi spoločnosti, s hodnotením, benefitmi a pracovnými podmienkami.

Odhaľuje príčiny nespokojnosti zamestnancov a ponúka riešenia na zvýšenie motivácie a celkového engagementu zamestnancov. Poukazuje na koreláciu vzťahov, ktoré vplývajú na spokojnosť a motiváciu zamestnancov.

Analyzuje spokojnosť zamestnancov s jednotlivými benefitmi spoločnosti a ich dôležitosť pre jednotlivé segmenty zamestnancov. Prieskum vždy identifikuje nosnú cieľovú skupinu zamestnancov pre jednotlivé benefity tak, aby bolo možné navrhnúť rôznorodosť a pokryť všetky segmenty.

Výsledkom prieskumu sú zistenia:

  • identifikácia kľúčových faktorov, ktoré vplývajú na spokojnosť a engagement zamestnancov
  • hĺbkové pochopenie a  postojov a názorov zamestnancov v súvislosti s riadením, zadávaním úloh, spätnou väzbou, procesmi, pracovnou atmosférou, pracovným prostredím, …
  • korelácia kľúčových faktorov a ich dôležitosť na spokojnosť, engagement a motiváciu zamestnancov
  • kvantifikácia a segmentácia zamestnancov pri spokojnosti zamestnancov s benefitmi, hodnotením, …
  • členenie a porovnanie všetkých kľúčových zistení v členení na vopred stanovené segmenty ako vek, dĺžka pracovného vzťahu, pohlavie, typ pracovnej činnosti, …
  • návrhy a odporúčania na zvýšenie motivácie, spokojnosti, zaangažovanosti zamestnancov a zníženie miery fluktuácie

Prieskum bol vypracovaný odborníkmi v HR v spolupráci s psychológom a následne transformovaný do reči štatistiky tak, aby dokázal odhaliť všetky väzby a korelácie jednotlivých vzťahov.

Každá spoločnosť je iná a rieši svoje procesy, manažérsky prístup aj problémy, preto je prieskum vždy prispôsobený a „ušitý“ na mieru každej spoločnosti (tailor made). 

Prieskum je vhodný pre zamestnancov na všetkých pozíciách a otázky sú vždy prispôsobené potrebám spoločnosti.

Prieskum je možné realizovať jednotnou metodológiou v SR, ČR a v prípade elektronickej verzie v akejkoľvek krajine.

MENU