MENU

Mystery shopping

Mystery shopping odhaľuje profesionalitu vašich zamestnancov, ich vzťah k zákazníkom a k dodržiavaniu firemných procesov. Slúži ako súčasť hodnotenia zamestnancov ale aj obchodných partnerov. Je dôležitým nástrojom pre spätné hodnotenie zamestnancov, ako aj podkladom pre ich ďalšie vzdelávanie.

Mystery shopping dokáže zdokumentovať procesy nákupu krok za krokom, ako aj zhodnotiť poskytovanú zákaznícku podporu. Zameriava sa aj na čistotu prevádzky, prostredie predajne alebo pobočky a jej celkovú atmosféru. Vďaka tomu je možné odhaliť nedostatky a urobiť zmeny, ktoré budú vhodné pre vašich zákazníkov.

Výsledkom prieskumu sú zistenia:

  • Analýza obchodných procesov a firemnej kultúry
  • Spätná väzba na vašich zamestnancov a spätná väzba k dodržiavaniu firemných procesov
  • Hodnotenie prístupu k zákazníkom, ústretovosti a profesionality zamestnancov

Máme vytvorenú vlastnú sieť profesionálnych anketárov a mystery shopperov na celom území Slovenska.

Prieskum je vždy prispôsobený a „ušitý“ na mieru každej spoločnosti (tailor made). 

Prieskum je možné realizovať aj v ČR, kde máme profesionálnu sieť anketárov a mystery shopperov.

 

MENU