MENU

Employee Value Proposition Survey

EVP sú hodnoty, ktoré v dnešnej dobe potrebuje každá firma a spoločnosť.

Analýzou návrhov hodnôt získate relevantné podklady na stanovenie najvhodnejších hodnôt pre Vašu spoločnosť.

Hodnoty, ktoré fungujú v zahraničí, nemusia byť jednoznačne aj pre Slovenský pracovný trh.
Hodnoty, ktoré fungujú v jednej spoločnosti nemusia byť atraktívne v inej spoločnosti.
Každá spoločnosť má svoje špecifiká, históriu, demografické podmienky.

Otázky, ktoré obsahuje Employee Value Propostion survey sú súčasťou komplexného nástroja Staff DNA.
Slúžia na meranie faktorov, ktoré pomáhajú:

osloviť a pritiahnuť nových zamestnancov
zvýšiť zaangažovanosť zamestnancov
udržať zamestnancov a znížiť mieru fluktuácie
zlepšovať firemnú kultúru a spokojnosť na pracovisku

Prieskum je vždy robený na konkrétne požiadavky a podmienky firmy / spoločnosti.

Čo je to EVP – Employee Value proposition?

Je to súhrn hodnôt, ktoré spoločnosť poskytuje svojmu zamestnancovi ako „odmenu“ za je prácu v spoločnosti.  Pričom odmena znamená omnoho viac ako len samotná mzda.

EVP zodpovedá základné 4 otázky:

  1.  Ako pritiahnuť správnych ľudí – zamestnancov?
  2.  Ako si udržať tých správnych zamestnancov?
  3.  Ako správne motivovať zamestnancov?
  4.  Aká je vaša značka (image a reputácia) zamestnávateľa?

Employee Value proposition zahŕňa:

  • demografický profil vašich zamestnancov
  • benefity
  • firemnú kultúru, misiu, víziu a hodnoty
  • zaangažovanosť zamestnancov

Prečo je sú potrebné EVP?

Na základe výsledkov prieskumu je možné urobiť predikciu, aké hodnoty preferujú jednotlivé skupiny zamestnancov a potenciálnych zamestnancov,  čo sú faktory, ktoré ich motivujú k vyššej lojalite a zaangažovanosti.

Ako prebieha prieskum?

Najvhodnejšie je rozdeliť prieskum do 2 častí:

  • kvalitatívny prieskum, ktorý zahŕňa fokusové skupiny a individuálne rozhovory
  • kvantitatívny prieskum, ktorý zahŕňa škálu otázok presne podľa potrieb spoločnosti (prieskum je možné realizovať on-line alebo papierovým dotazníkov aj za pomoci našich skúsených pracovníkov)

Aké sú výsledky prieskumu?

Employee value proposition

 

 

 

 

Výsledkom je analýza a vyhodnotenie jednotlivých otázok a a ich vzájomná korelácia. Ktoré hodnoty a ktoré benefity sú dôležité pre jednotlivé segmenty zamestnancov?

Súčasťou výstupov je aj segmentácia zamestnancov (prípadne potenciálnych zamestnancov pri externom prieskume).

Segmentácia poukazuje na rozdiely profilov zamestnancov podľa demografických ukazovateľov, ich zájmov, zaangažovanosti, kariérnych cieľov (alebo podľa ďalších kritérií podľa potreby poločnosti).

Prečo robiť s nami?

Sme špecialisti na prieskum, štatistické analýzy a korelácie, marketing a budovanie značky ako aj na problematiku ľudských zdrojov.
Máme vlastné fokusové štúdio v Bratislave, anketársku sieť po celom Slovensku a vieme zabezpečiť všetky typy a metodológie prieskumu podľa potreby klienta.

 

MENU